Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych powinien przede wszystkim zapoznać się z tematyką kasy fiskalnej. Utrata prawa do zwolnienia powoduje powstanie obowiązku zakupu kasy fiskalnej. W związku z tym warto przeanalizować, jak wygląda zwolnienie z kasy fiskalnej?

  • Część przedsiębiorców może skorzystać z zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej.
  • Korzystając z zwolnienia podmiotowego, należy pilnować limitu, po przekroczeniu którego będziemy zobowiązani do zakupu kasy fiskalnej
  • Korzystając ze zwolnienia, należy prowadzić ewidencję bezrachunkową.

Zwolnienie z kasy fiskalnej

W zależności od świadczonych usług, przedsiębiorca może skorzystać z zwolnienia lub być zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej. Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określa podstawy zwolnienia oraz wykluczenia z tego prawa. Przede wszystkim warto zastanowić się z jakiego zwolnienia może skorzystać przedsiębiorca.

Zwolnienie z uwagi na wysokość obrotów

Najpowszechniejszym wśród przedsiębiorców jest tzw. zwolnienie podmiotowe. Przysługuje ono przedsiębiorcom, u których obrót zrealizowany na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku kwoty 20.000 zł. A w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności obrót na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Wyliczanie limitu zwolnienia

Podatnik rozpoczął prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej 2 maja 2018 roku. W dniu 27 czerwca dokonał pierwszej sprzedaży na rzecz osoby prywatnej. Na dzień 27 czerwca przedsiębiorca powinien wyliczyć limit zwolnienia z kasy fiskalnej jaki mu przysługuje. W tym celu należy, wyliczyć ilość pozostałych dni do końca roku, liczone od dnia 1 ewidencji. Następnie należy podzielić limit 20 tys. zł przez 365 dni oraz następnie pomnożyć przez ilość dni pozostałych do końca roku.

Przykład 1

Pierwsza ewidencja 27 czerwca, do końca roku pozostało 188 dni. 20 000 zł / 365 dni = 54,79 * 188 = 10 301,37 zł. Oznacza to, że po przekroczeniu wartości obrotu 10 301,37 zł, przedsiębiorca ma obowiązek zakupu kasy fiskalnej. Jeżeli przedsiębiorca do końca roku nie przekroczy wyliczonego limitu, to od nowego roku skorzysta z limitu w pełnej wysokości.

Zwolnienie w sprzedaży dotyczącej szczególnych czynności

W załączniku II przytaczanego rozporządzenia, jest wymieniona szczególna procedura. W przypadku dostawy towarów w systemie wysyłkowym. Jeżeli sprzedawca otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielni kasy oszczędnościowo-kredytowej. Wówczas przysługuje mu bez limitu zwolnienie z kasy fiskalnej. Aby skorzystać z tego rodzaju zwolnienia przedsiębiorca powinien prowadzić ewidencję i dowody, z których jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana dostawa towarów.

Podobnie jest z świadczeniem usług na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych. Jeżeli usługodawca otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła wówczas przysługuje mu bez limitu zwolnienie z kasy fiskalnej.

Zwolnienie z kasy fiskalnej

Zwolnienie przedmiotowe

Zwolnienie przedmiotowe polega na świadczeniu usług, zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania są wymienione w załączniku numer 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienie przedmiotowo-podmiotowe

Kolejnym zwolnieniem jest zwolnienie przedmiotowo-podmiotowe. Dotyczy ono przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania oraz dokonują sprzedaży podlegającej ewidencjonowaniu. Przedsiębiorca może skorzystać z zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego w określonym przypadku. Jeżeli udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania w całkowitym obrocie realizowanym na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%.

Przykład 2

Przedsiębiorca w 2017 roku dokonał świadczeń usług finansowych i ubezpieczeniowych, za które otrzymał wynagrodzenie w wysokości 184 tys. zł. Dodatkowo sprzedawca świadczył usługi sporządzania dokumentacji do dotacji dla osób fizycznych. W 2017 roku przychód z usług sporządzenia dokumentacji wyniósł 22 tys zł zł. Aby sprawdzić czy przedsiębiorca ma prawo do zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego należy sprawdzić udział obrotów zwolnionych w całości obrotu. 184 000 zł / 206 000 zł * 100% = 89,32%. Oznacza to, że w 2018 roku  przedsiębiorca ma prawo stosować zwolnienie przedmiotowo-podmiotowe.

Korzystając ze zwolnienia z kasy fiskalnej, w aplikacji inFakt należy wprowadzić fakturę techniczną lub dowód wewnętrzny w celu wykazania przychodów z ewidencji bezrachunkowej. Przedsiębiorca, który utraci prawo do zwolnienia lub zdecyduje się na rezygnację z zwolnienia, rozpoczyna ewidencjonowanie przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Warto pamiętać, że przy dopełnieniu wszystkich „ustawowych” obowiązków przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na kasę fiskalną.

Chcesz korzystać z ulg w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo.
  • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci indywidualną księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.