Czy ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej w walucie obcej różni się od ewidencji prowadzonej w PLN?


28 czerwca 2019 4 min. czytania

Przedsiębiorca, który w swojej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży dla osób fizycznych nie posiadających firmy bardzo często zobowiązany jest do ewidencjonowania takiej sprzedaży na kasie fiskalnej. Co jednak w sytuacji, gdy zapłatę za sprzedane dobro otrzymuje w innej walucie niż PLN? Jak wtedy wygląda ewidencja na kasie fiskalnej w walucie obcej?

 Jakie informacje powinien zawierać paragon?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów paragon fiskalny drukowany przez kasę fiskalną musi zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych — adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
 • numer NIP podatnika,
 • kolejny numer wydruku,
 • datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży,
 • nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • ilość i wartość sprzedaży,
 • wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku,
 • wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,
 • łączną kwotę podatku,
 • łączną kwotę należności,
 • kolejny numer paragonu fiskalnego,
 • kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera — w sytuacji, gdy mamy do czynienia więcej niż jednym stanowiskiem kasowym,
 • logo fiskalne, a także unikatowy numer kasy,
 • oznaczenie waluty przynajmniej przy łącznej kwocie należności.

Kasa fiskalna – zmiany od 2017 roku!

Różne waluty i kasa

Ewidencja na kasie fiskalnej w walucie obcej – jakie funkcje powinien posiadać program kasy fiskalnej?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące program kasy fiskalnej powinien posiadać następujące funkcje, aby możliwa była ewidencja na kasie fiskalnej w walucie obcej. Należą do nich:

 • umożliwienie użytkownikowi kasy dokonywanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, lub jej skrótu oraz zaprogramowanie tej zmiany z wyprzedzeniem poprzez określenie daty, godziny i minuty zmiany;
 • zapisanie daty, godziny i minuty rozpoczęcia prowadzenia rejestracji sprzedaży w zmienionej walucie w pamięci fiskalnej;
 • przeliczenie łącznej kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z podaniem kursu i rozliczeniem należności powinien być przedstawiony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem zastosowanych walut, a przeliczenie powinno odbywać się z dokładnością nie mniejszą niż 6 znaków po przecinku i wynik przeliczenia powinien zostać zaokrąglony do 2 znaków po przecinku.

Jeżeli więc przedsiębiorca będzie dokonywał sprzedaży towarów lub usług dla osób fizycznych nie posiadających firmy, którzy zapłatę za zakupione dobra będą uiszczał w walucie obcej, to jego kasa fiskalna musi posiadać funkcję, która umożliwi przeliczenie kursu walut. Wystawiony w ten sposób paragon powinien zawierać oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż.  Skrót nazwy waluty powinien być zgodny z oznaczeniem stosowanym przez Narodowy Bank Polski (NBP), natomiast symbol waluty powinien znajdować się przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto.

Sprzedaż bezrachunkowa, czyli… kiedy nie trzeba wystawiać faktur

W jakim terminie można wystawić fakturę do paragonu?

Klient jako osoba fizyczna, który otrzymał paragon za zakupiony towar lub usługę może zażądać wystawienia faktury, nawet jeśli już wcześniej otrzymał za dokonany zakup paragon.

Przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę na życzenie Klienta w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Ważne jest, aby Klient w takim wypadku dokonał zwrotu paragonu sprzedawcy. Powstały przychód ewidencjonowany jest wówczas na podstawie raportu z kasy fiskalnej, wystawiona faktura do paragonu nie jest wówczas księgowana.

Jeżeli Klient poprosi sprzedawcę o wystawienie faktury po upływie 3 miesięcy od daty wykonania usługi, to wówczas podatnik nie ma już obowiązku wystawić faktury do wydanego wcześniej paragonu.

Faktura dla osoby prywatnej – jakie informacje powinna zawierać?

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
 • Wypróbuj naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z dedykowaną księgową lub księgowym.

Załóż konto

Masz pytania? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu