Mały ZUS plus to niższe, proporcjonalne do dochodu składki na ubezpieczenia społeczne. Termin składania wniosków do przystąpienia do ZUS Plus mija 1 lutego 2021. Na czym polega ulga, kto i ile może skorzystać?

Kto może skorzystać z ZUS Plus w 2021?

Mały ZUS plus zastąpił w 2020 ulgę zwaną składki od przychodu albo po prostu mały ZUS. Ulga mały ZUS Plus zakłada, że najmniejsze firmy mają prawo do rezygnacji z wysokich składek ryczałtowych, a w zamian mogą opłacać niższe składki ZUS uzależnione od wysokości dochodu.

Do małego ZUS-u Plus mają prawo przedsiębiorcy, którzy w 2020:

 • prowadzili działalność gospodarczą min. 60 dni,
 • osiągnęli przychód nie większy niż 120 tys zł (jeżeli dg prowadzona była przez część roku, to przychód wylicza się proporcjonalnie).

Kalkulator ZUS +

PLN
Minimalna liczba dni w roku to 60. Maksymalna liczba dni to 366. dni
 • Przeciętny miesięczny dochód  
 • Podstawa wymiaru składek społecznych  
 • Suma składek ZUS na 2021 rok  
 • Składka emerytalna  
 • Składka rentowa  
 • Składka chorobowa (nieobowiązkowa)  
 • Składka wypadkowa  
 • Fundusz pracy Opłacanie składek ZUS na Fundusz Pracy uzależnione jest od wysokości podstawy wymiaru składek. Jeżeli podstawa nie przekracza 2 600 PLN przedsiębiorca nie opłaca składki na Fundusz Pracy.  
 • Składka zdrowotna 

Kiedy nie skorzystasz z małego ZUS Plus?

 • jeżeli wykonujesz działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy,
 • jeżeli rozliczasz się kartą podatkową i jednocześnie jesteś zwolniony z VAT (gdy rozliczasz się na karcie podatkowej, ale płacisz VAT, to masz prawo do ulgi).

Prawo do ZUS Plus przysługuje przez 36 miesięcy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną trzeba opłacać w pełnej wysokości.

Ile wynoszą składki na ZUS Plus?

Wysokość składek przy małym ZUS-ie Plus wylicza się od dochodu. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, ustalają wysokość dochodu zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych. Ci, którzy są na karcie podatkowej albo na ryczałcie sprawdzą swój dochód, mnożąc roczny przychód (którym jest wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku) przez 0,5.

Podstawę wymiaru składek wyliczysz, mnożąc przeciętny miesięczny dochód przez 0,5.

Przeciętny miesięczny dochód = (roczny dochód uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym) / (liczba dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku)*30

Wysokość składki można obliczyć, mnożąc podstawę wymiaru składek zgodnie ze stawkami procentowymi dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 

Żeby oszczędzić czasu, najlepiej odwiedzić nasz kalkulator ZUS Plus w którym po wpisaniu dwóch najważniejszych danych, wyświetli się wysokość składki.

Jak zgłosić się do ZUS Plus?

Przedsiębiorca, który w 2020 r., nie korzystał z małego ZUS Plus i chce od 2021 r. skorzystać z tej ulgi musi wyrejestrować się z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10 albo 05 12. Następnie musi zgłosić  do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA) albo tylko do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) z kodem zaczynającym się od 05 90 albo 05 92. 

Przedsiębiorcy, którzy w 2020 opłacali ZUS Plus i nadal spełniają warunki do korzystania z niego w 2021 r. nie muszą ponownie zgłaszać się do ulgi.

Obowiązki korzystających z ZUS Plus

Oprócz powinności, które dotyczą wszystkich przedsiębiorców, ci, którzy korzystają z ZUS Plus muszą dodatkowo przekazywać do ZUS informacje o:

 • rocznym przychodzie,
 • rocznym dochodzie,
 • formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • podstawie wymiaru składek.

Informacje można przekazać w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II), składanych za styczeń danego roku kalendarzowego lub za pierwszy miesiąc rozpoczęcia lub wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu

W inFakcie zajmuję się tworzeniem treści, które są przydatne przedsiębiorcom. Lubię analizować i słowa, i dane liczbowe. Prywatnie pasjonuje mnie Skandynawia, szczególnie Szwecja.