ZUS+ od 2020. Jak przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowej ulgi?

Mały ZUS to program, który funkcjonował w Polsce od początku 2019 do końca stycznia 2020 r. Zgodnie z jego założeniami – przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli określonego przychodu, płacili składki na ubezpieczenie społeczne wyliczone proporcjonalnie od przychodu. ZUS+ to kontynuacja tego programu z pewnymi modyfikacjami.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z nowej ulgi? Do kiedy przyjmowane są wnioski? Czym różni się ZUS plus od małego ZUS-u? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Warunki skorzystania z małego ZUS-u w 2019 r.

Wprowadzenie małego ZUS-u to odpowiedź rządu na apele właścicieli drobnych działalności gospodarczych. Przedsiębiorcy prowadzący niewielkie firmy zwracali uwagę, że wysokość składek na ubezpieczenie często przekracza ich możliwości i doprowadza do zamykania działalności.

Rząd przychylił się do ich próśb i w styczniu 2019 wprowadził tzw. mały ZUS. Program polegał na tym, że przedsiębiorcy osiągający niskie przychody mogli płacić składki na ZUS, wyliczone od przychodu za rok poprzedni. Limit przychodów ustalono wtedy na 63 000 zł.

ZUS+ w 2020 r.

W styczniu 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe przepisy (zwane mały ZUS plus lub po prostu ZUS plus) zastąpiły dotychczasowe zasady korzystania z ulgi. W ramach tego zwolnienia, przedsiębiorcy mogą opłacać składki od 1 lutego 2020 r.

Na czym polega ZUS+?

Ulga ZUS plus umożliwia przedsiębiorcom obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa obliczania składek ustalana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego dochodu z roku poprzedniego. Uzyskany wynik należy przemnożyć przed odpowiednią stawkę.

Dla poszczególnych składek wygląda to tak:

 • emerytalna – 19,52%,
 • rentowa – 8%,
 • wypadkowa – 1,67%,
 • chorobowa (dobrowolna) – 2,45%.

Wysokość składki na Fundusz Pracy zależy od:

 • wieku przedsiębiorcy (kobiety nie płacą jej po osiągnięciu wieku 55 lat, mężczyźni, kiedy ukończą 60 rok życia),
 • kwoty, która stanowi podstawę na ubezpieczenie społeczne (jeżeli będzie niższa niż 2 600 zł, to przedsiębiorca nie płaci składki na FP).

Warto przypomnieć, że ZUS plus to ulga w ubezpieczeniu społecznym, zdrowotne należy płacić w pełnej wysokości.

Z ZUS+ można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności.

Kto jest uprawniony do ZUS+?

Jak szacowało Ministerstwo Rozwoju, do ulgi uprawnionych jest około 320 tys. małych firm i jednoosobowych działalności gospodarczych.

Żeby skorzystać ze zwolnienia:

 • firma musi wykazać przychód za poprzedni rok nie większy niż 120 000 zł,
 • podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego (tj. w 2020 r. nie może być wyższa niż 3 136,20 zł) i jednocześnie nie może być niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia (czyli w 2020 r. musi wynosić co najmniej 780 zł),
 • w poprzednim roku przedsiębiorca musi prowadzić działalność minimum 60 dni.

To ostatnie oznacza, że ulga niedostępna jest dla nowych firm, założonych w 2020 r. Nie mogą one opłacać składek ZUS+ w pierwszym roku swojej działalności.

Może wydawać się to kontrowersyjne, gdyż to tym świeżym przedsiębiorcom, na ogół najbardziej przydają się różnego rodzaju zwolnienia.

Dlatego czujemy się w obowiązku przypomnieć, że nowe działalności mogą skorzystać z ulgi na start lub preferencyjnych składek. Szerzej o tych zwolnieniach przeczytasz tutaj i tutaj.

Kto nie może skorzystać z ulgi?

Poza tym że, ulga nie przysługuje firmom, które nie funkcjonowały w poprzednim roku przez 60 dni, to ze zwolnienia nie skorzystają osoby:

 • opodatkowane kartą podatkową i zwolnione z VAT,
 • podlegające ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności,
 • wykonujące pracę na rzecz byłego pracodawcy.

Jak zgłosić się do ulgi mały ZUS?

Przedsiębiorcy, którzy w bieżącym roku są uprawnieni do ZUS+ nie mają już szans, aby w tym roku skorzystać z ulgi. Termin przyjmowania zgłoszeń minął 2 marca.

Jednakże firmy spełniające kryteria mogą się zgłaszać do ulgi w ciągu roku. Po prostu prawo do opłacania składek ZUS plus nabędą od 2021 r. Osoby, które prawa do ulgi uzyskają na początku 2021, będą miały czas na złożenie wniosku do końca stycznia. Ci, którzy przegapią termin, kolejną szansę będą mieli dopiero w 2022 itd.

Przejście na ZUS+ wiąże się ze zmianą kody ubezpieczenia. W tym celu należy wyrejestrować się z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) i zarejestrować (ZUS ZUA) kodem 05 90.

ZUS+ a mały ZUS – różnice

Pomiędzy ulgami „mały ZUS” a „ZUS+” zasadniczo są tylko dwie różnice.

 1. Kryterium przychodu. Żeby być objętym programem mały ZUS, przychód roczny musiał być mniejszy od 63 000 zł. Ulga ZUS plus powiększa ten limit prawie dwukrotnie, bo do 120 000 zł.
 2. Składki liczone od dochodu, a nie od przychodu. Objęci małym ZUS-em opłacali składki wyliczone od przychodu, w przypadku ZUS plus wylicza się je od dochodu. To znaczna różnica, ponieważ można mieć wysokie przychody, ale jednocześnie niskie dochody.
Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App Store inFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google play Nowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"