Coraz większą popularnością cieszy się prowadzenie działalności gospodarcej w modelu dropshippingu . Na czym polega oraz jak prawidłowo udokumentować przychody z dropshippingu?

  • Dropshipping to model współpracy pomiędzy sprzedawcą a dystrybutorem danego produktu
  • Rola sprzedawcy ogranicza się do obsługi zamówień oraz przesyłania ich do dystrybutora
  • W dropshippingu występują dwa schematy transakcji, handlowy oraz pośrednictwo w sprzedaży

Na czym polega dropshipping?

Dropshipping to model współpracy pomiędzy przedsiębiorcą, który pełni rolę „pośrednika” lub prowadzi działalność handlową oraz najczęściej producentem danego towaru lub hurtownią. W praktyce jest to model sprzedaży internetowej, w której sprzedawca zajmuje się prowadzeniem sklepu internetowego, pozyskiwaniem oraz obsługą zamówień i przesyłaniem zamówień do producenta lub hurtowni. Natomiast producent lub hurtownik zajmuje się kompletowaniem zamówieniem i fizyczną wysyłką do klienta.

Taki model współpracy jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności. A to dlatego, że przedsiębiorca nie musi angażować własnych środków na zakup towarów, magazynowanie lub obsługę logistyczną zamówień. Dodatkowo w zależności od podpisanej umowy z producentem, system reklamacji może zostać przeniesiony na producenta. W zależności od schematu transakcji przedsiębiorca może zarabiać na działalności handlowej lub działalności pośrednictwa handlowego.

Podatek dochodowy w dropshippingu

W przypadku działalności handlowej wartość sprzedanego towaru jest dla przedsiębiorcy przychodem, który podlega udokumentowaniu np. fakturą. Z kolei zakup towaru oraz wydatki związane z transportem stanowią koszt w działalności. Producent wystawia fakturę sprzedawcy za zakup towaru. Natomiast w praktyce przedsiębiorca nie otrzyma towaru, a producent wyśle go bezpośrednio do klienta.

Drugim najpopularniejszym schematem transakcji w dropshippingu jest pośrednictwo w sprzedaży towaru. Rola przedsiębiorcy ogranicza się wówczas jedynie do obsługi zamówienia i przekazania go do producenta. Dla pośrednika przychodem będzie wówczas wartość prowizji, czyli różnicy między kwotą otrzymaną od kupującego pomniejszoną o kwotę zapłaconą producentowi.

Dropshipping

Dropshopping a VAT

Kwestia dropshoppingu nie została wprost uregulowana w przepisach ustawy o VAT. Oznacza to, że transakcje należy traktować na zasadach ogólnych. Ważną kwestią w zakresie opodatkowania będzie miał model współpracy jaki stosuje przedsiębiorca. W przypadku modelu handlowego podstawą opodatkowaniem będzie wartość sprzedaży, natomiast w przypadku modelu pośrednictwa podstawą opodatkowania będzie kwota prowizji.

Sprawdź swoją wiedzę na temat:

Dropshipping

Dropshhiping polega na obsłudze zamówień od klientów i przesyłanie ich do dystrybutora danego towaru?

Prawidłowo ! Błędnie

Sprzedawca prowadzący sprzedaż handlową w modelu droppshipingu ma prawo skorzystać z zwolnienia z VAT?

Prawidłowo ! Błędnie

Rozpoczynając prowadzenie sprzedaży w modelu droppshipingu, przedsiębiorca musi liczyć się z dużymi kosztami prowadzenia działalności?

Prawidłowo ! Błędnie

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu