Jakie wsparcie z tytułu covid może otrzymać przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników? Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie?

Kliknij w przycisk, odpowiedz na kilka prostych pytań.
Dowiedz się, czy przysługuje Ci dofinansowanie

Wnioski można składać już na www.praca.gov.pl – zobacz, jak złożyć wniosek.

Jeśli spadek Twoich obrotów gospodarczych został spowodowany pandemią COVID-19, to możesz ubiegać się o dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Jeśli zatrudniasz pracowników – przejdź do tego artykułu.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie z PUP?

Możesz ubiegać się o dofinansowanie z PUP dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, jeśli:

 • jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przez minimum 14 miesięcy,
 • w następstwie COVID-19 Twoje przychody spadły o co najmniej 30% łącznych dowolnych dwóch miesięcy w porównaniu do ubiegłego roku (np. luty, marzec 2020 w stosunku do lutego, marca 2019).
 • nie miałeś zaległości podatkowych lub w składkach ZUS w III kwartale 2019 r.
 • koszty, za które chcesz wziąć dofinansowanie nie zostały ani nie zostaną sfinansowane z innych środków publicznych,
 • złożysz oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w miesiącu, za który chcesz otrzymać dofinansowanie,
 • złożysz wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru przez Dyrektora PUP.

Jeśli skorzystasz z dofinansowania z PUP, to jesteś zobowiązany do prowadzenia działalności po zakończeniu dofinansowania przez taki sam okres, na jaki otrzymałeś dofinansowanie.

Przykład: jeśli skorzystasz z dofinansowania przez dwa miesiące – maj i czerwiec, to jesteś zobowiązany do prowadzenia działalności minimum przez maj, czerwiec, lipiec i sierpień.

Jeśli przerwiesz prowadzenie działalności gospodarczej – będziesz zobligowany do zwrócenia dofinansowania bez odsetek – proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności. 

Ile wyniesie dofinansowanie z PUP?

Wyliczane jest na podstawie spadku Twoich obrotów. I tak, jeśli Twoje obroty spadły o:

 • co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Co powinien zawierać wniosek? 

Przedsiębiorca składający wniosek o dofinansowanie z PUP oświadcza o:

 • wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości x,
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
 • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia
  społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 • przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
 • numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioski można składać już na www.praca.gov.pl – kliknij i znajdź wniosek.