Do końca 2012 roku na fakturach należało zamieszczać datę sprzedaży lub wykonania usługi. Po zmianach w 2013 roku ta zasada w przepisach zmieniła się. Za wszelkimi zmianami nadąża aplikacja inFakt – umożliwia przedsiębiorcom umieszczenie jednego z 3 możliwych typów daty.

Na początku 2013 roku weszły w życie zmiany w przepisach o fakturowaniu. Według Rozporządzenia ministra finansów z faktur mogą zniknąć daty sprzedaży, natomiast trzeba zamieszczać datę zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi.

W związku z tą modyfikacją prawa wprowadziliśmy drobną zmianę w aplikacji. Do tej pory użytkownik naszej aplikacji na fakturze domyślnie miał datę sprzedaży, a obecnie natomiast może dokonać zmiany na datę wykonania usługi lub datę dokonania dostawy towarów.Jak wyjaśnialiśmy poprzednio „data sprzedaży” na fakturze nie jest błędna, ale może zostać zastąpiona datami opisanymi w inny sposób.

W aplikacji inFakt istnieją dwa takie sposoby. Oto pierwszy z nich:

Wystarczy wejść w „Ustawienia”, a przejść do sekcji „Faktury”, a następnie kliknąć w opcję „Data na fakturze”. Jak widać na załączonej grafice zakładka umożliwia wybór jednej z 3 opcji.

data na fakturze

    Drugim sposobem zmiany daty na fakturze jest dostępny w w oknie edycji faktury panel, który umożliwia ustawienie odpowiedniej daty. Znajduje się po prawej stronie w sekcji „Klient i terminy”.

    Oprócz tej daty użytkownik może oczywiście nadal zamieszczać na swoich fakturach także terminy zapłaty. Nie ma takiego wymogu, ale to przydatna wskazówka dla klientów. Informacja o terminie płatności przypomina kontrahentom o uregulowaniu należności za otrzymane towary lub wyświadczone usługi. W dalszej perspektywie pozwoli to przedsiębiorcom egzekwować płatności i uniknąć opóźnień ze strony kontrahentów. Ta opcja znajduje się w oknie edycji faktury, a także zakładce „Ustawienia”.

Prezes zarządu inFakt