Które daty należy wpisywać na fakturze od 2013? Jaką datę podać na fakturze zbiorczej?

Na początku tego roku zmieniły się niektóre przepisy dotyczące fakturowania. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem ministra finansów, na fakturze należy zamieszczać datę zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, natomiast zniknął przepis mówiący o dacie sprzedaży. Czym różnią się te terminy i czy faktura zawierająca datę sprzedaży jest zgodna z prawem?

Jaka data powinna znaleźć się na każdej fakturze?

W paragrafie 5 Rozporządzenia ministra finansów zostały wymienione elementy, które musi zawierać każda faktura. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na fakturze powinny znaleźć się m.in.:

  • data wystawienia faktury,
  • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi – o ile różni się ona od daty wystawienia faktury,
  • w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, przedsiębiorca może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży.

Zatem podstawową datą, którą musi zawierać każda faktura, jest data jej wystawienia. Przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę w terminie do 7 dni od momentu wydania towaru lub wykonania usługi.

Właściciel firmy powinien zamieścić na fakturze także termin zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, ale tylko jeżeli różni się on od daty wystawienia faktury. Innymi słowy, przedsiębiorca, który sporządza fakturę np. w dniu wykonania usługi, może zamieścić na fakturze tylko datę wystawienia dokumentu. W takiej sytuacji nie jest konieczne zamieszczanie innych dat.

Czy faktury z datą sprzedaży wystawione w 2013 r. są zgodne z prawem?

Do końca końca 2012 r. przedsiębiorcy musieli zamieszczać na fakturach datę sprzedaży, jeśli była ona inna niż termin wystawienia tego dokumentu. Przepisy, które zostały wprowadzone w 2013 r., mówią z kolei o dacie dokonania dostawy towarów lub wykonaniu usługi. Czy faktury zawierające nazwę „data sprzedaży” są nadal zgodne z prawem?

Oddajmy głos Marcie Misiarz, księgowej z firmy inFakt:

Od 2013 r. na fakturze zamiast daty sprzedaży należy podać datę wykonania usługi lub dokonania dostawy. W przypadku faktury dokumentującej jedną usługę lub dostawę towarów, daty te są w zasadzie tożsame. Przepisy, które weszły w życie na początku roku tak naprawdę nie zmieniają sposobu dokumentowania transakcji – korekcie uległa jedynie nazwa. Dlatego faktura z określeniem data sprzedaży jest prawidłowa.

Data wykonania usługi na fakturach zbiorczych

Zmiany dotyczące nazw dat są prawdopodobnie związane z wprowadzeniem od 2013 r. możliwości wystawiania faktur zbiorczych. Teraz przedsiębiorcy mogą wystawiać jedną fakturę na koniec miesiąca, która dokumentuje wszystkie transakcje z danym kontrahentem. Zgodnie z paragrafem 9, ust. 3 Rozporządzenia ministra finansów, zbiorczą fakturę należy wystawić nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę.

W przypadku faktur zbiorczych wygodniej stosować termin „data zakończenia dostawy”, ponieważ wskazuje on, że chodzi tu o datę ostatniej transakcji zrealizowanej dla kontrahenta w danym miesiącu. Z kolei termin data sprzedaży jest wieloznaczny i mógłby prowadzić do nieporozumień.

Daty na fakturach wystawionych w inFakt

W przyszłym tygodniu do naszej aplikacji zostanie wprowadzona zmiana – zamiast daty sprzedaży przedsiębiorcy będą wystawiać faktury z adnotacją data wykonania usługi lub data dokonania dostawy towarów. Warto w tym miejscu przypomnieć, że faktury zawierające datę sprzedaży są zgodne z obowiązującym prawem.

Oprócz tego, użytkownicy programu inFakt mogą zamieszczać na fakturach także terminy zapłaty. Co prawda nie ma obowiązku umieszczać takich informacji na fakturach, ale jest to przydatna wskazówka dla klientów. Dzięki adnotacji o terminie płatności kontrahenci wiedzą, do kiedy powinni uregulować należność za otrzymane towary lub wyświadczone usługi. Pozwala to uniknąć opóźnień w płatnościach.

Aktualizacja: Powyższa funkcja jest już dostępna w inFakcie. Więcej: w tym artykule

Źródło: Infor.pl

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu