Od 2013 r. wystawianie faktur na nowych zasadach – inFakt gotowy na zmiany!

Wraz z początkiem roku zmieniło się kilka elementów w wystawianiu faktur. InFakt jak zawsze trzyma rękę na pulsie i już wprowadził potrzebne modyfikacje w aplikacji. Większość zmian nie jest obowiązkowa – przedsiębiorca może sam zdecydować, czy je stosować.

InFakt lubi zmiany, bo wiele z nich upraszcza wystawianie faktur, dlatego wdrożyliśmy je w naszej aplikacji. Zobaczcie, co się zmieniło w przepisach od stycznia 2013 r.!

Dane na fakturze

1. Zamiast nazwy „Faktura VAT” można stosować nazwę „Faktura”. Ze względu na uproszczenie zdecydowaliśmy, że wprowadzimy zmianę w aplikacji inFakt – faktury VAT wystawiane od 2013 będą nazywać się “Faktura”.

2. Nie musimy używać nazw „Oryginał” i „Kopia” (w przepisach jest mowa o sformułowaniu „pierwszy egzemplarz”, „drugi egzemplarz”).

Uwaga! W inFakcie możecie wybrać, czy chcecie używać oznaczeń „Oryginał” i „Kopia”.

W tym celu należy wejść w Ustawienia i w sekcji Faktury kliknąć w opcję Oznaczenia Oryginał/Kopia. Następnie należy zaznaczyć:

 • TAK – aby faktury były oznaczane jako oryginał / kopia
 • NIE – aby faktury nie miały tych oznaczeń

oryginał kopia

3. U podatników rozliczających się w oparciu o metodę kasową (o zmianach obejmujących VAT kasowy także pisaliśmy) nie trzeba umieszczać terminu płatności należności. My jednak zdecydowaliśmy o pozostawieniu tej informacji (naszym zdaniem może motywować do dokonania płatności).

4. Na fakturach wystawianych za usługi zagraniczne nie musimy zamieszczać zdania „podatek VAT rozliczy nabywca”. W aplikacji inFakt użytkownicy dodawali tę informację w Uwagach. Obecnie nie jest to konieczne. Trzeba jednak pamiętać, że na tego typu fakturach trzeba teraz zamieścić zwrot „odwrotne obciążenie”. W naszej aplikacji można tego dokonać wpisując odpowiednie wyrażenie w polu „Uwagi”.

5. Podatnicy wystawiający dotychczas faktury VAT-MP (tzw. „mały podatnik”) przy metodzie kasowej muszą (przepis obowiązkowy) wystawiać faktury z nazwą „Faktura metoda kasowa” lub „Faktura VAT metoda kasowa”.
Faktura metoda kasowa

6. Przy fakturach marża można stosować nazwę „Faktura” lub „Faktura VAT” (nie funkcjonuje już nazwa „Faktura VAT marża”). W zależności od tego, czego dotyczy marża, na fakturze obowiązkowo muszą pojawić się słowa:

 • „procedura marży dla biur podróży”,
 • „procedura marży – towary używane”,
 • „procedura marży – dzieła sztuki”,
 • „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

W aplikacji inFakt wdrożona została ta funkcjonalność – podczas wystawiania faktury możesz wybrać odpowiednią procedurę marży z wygodnej listy. Po zapisaniu faktury w formacie PDF, informacja o zastosowanej procedurze znajduje się w nagłówku dokumentu.

faktura marża

7. Faktury wewnętrzne wystawiane od początku 2013 r. noszą nazwę „Nota wewnętrzna” (celem nienadużywania słowa „faktura”).

Faktury uproszczone

Faktury uproszczone są to faktury, których wartość nie przekracza 100 euro, czyli 450 zł. Na takich fakturach muszą się znaleźć takie elementy jak:

 • data wystawienia faktury,
 • NIP nabywcy,
 • dane identyfikacyjne podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi,
 • dane określające rodzaj dostarczonych towarów lub wykonanych usług,
 • należny VAT lub dane potrzebne do jego obliczenia.

Faktura uproszczona daje nabywcy towarów i usług prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji, które są dokumentowane tą fakturą.

Zgodnie z nowymi przepisami faktury uproszczone nie mogą być wystawiane w następujących przypadkach:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dostawa towarów na terenie Unii Europejskiej),
 • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz na terytorium kraju,
 • kiedy faktura wystawiana jest na żądanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • dostawy towarów i świadczenia usług na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, dla których osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca.

W aplikacji inFakt zostanie to już niebawem wdrożone w taki sposób, aby wystawianie faktur uproszczonych było maksymalnie proste i wygodne.

Faktury zaliczkowe

Nie będzie już faktur zaliczkowych na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Tego rodzaju zaliczki nie wiążą się od 1 stycznia 2013 r. z obowiązkiem podatkowym.

Noty korygujące

Znika obowiązek wysyłania noty w dwóch egzemplarzach i akceptowania jej treści przez odbiorcę w formie pisemnej. Teraz wystarczy, że notę zaakceptuje jedynie wystawca faktury. Sposób akceptacji jest dowolny – np. jeden egzemplarz można wysłać emailem. Będzie to wystarczające potwierdzenie dostarczenia noty.

Aplikacja inFakt już gotowa na zmiany

Wystawianie faktur w aplikacji inFakt działa już według nowych przepisów. Nie musicie się obawiać czy faktury, jakie wystawicie będą prawidłowe. Macie jakieś wątpliwości? Piszcie! Odpowiemy na wszystkie pytania.