Jak zgłosić się do białej listy podatników przez internet? Czy można zrobić przelew na rachunek, którego nie ma na białej liście?

Od 1 września 2019 r. wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT został zastąpiony tzw. Białą listą podatników. Czym jest oraz jaki cel ma wprowadzony nowy wykaz?

W pigułce:

  • Biała lista VAT pozwala na sprawdzenie naszego kontrahenta w zakresie statusu VAT
  • Od 1 stycznia 2020, w przypadku zapłaty faktury o wartości powyżej 15 tys. zł na rachunek, który nie widnieje w wykazie podatników przedsiębiorca naraża się na sankcje w postaci braku prawa do rozliczenia kosztów uzyskania przychodu oraz odpowiedzialności solidarnej za nierozliczony VAT
  • Dokonując płatności o wartości powyżej 15 tys. zł pamiętaj aby sprawdź czy rachunek kontrahenta widnieje na białej liście VAT. Rachunki należy sprawdzać w każdym dniu, w którym planujesz dokonać wpłaty.
  • Aby zabezpieczyć interesy swoich kontrahentów pamiętaj aby Twoje dane na białej liście VAT, były kompletne.
  • Biała lista VAT jest dostępna tutaj.

Czym jest biała lista podatników VAT?

Podstawowym prawem czynnego podatnika VAT jest prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Jednym z obowiązków jakie należy spełnić aby móc skorzystać z odliczenia VAT jest zweryfikowanie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem. W praktyce oznacza to, że jeżeli nasz kontrahent nie jest czynnym podatnikiem VAT, a pomimo to wystawi nam fakturę z naliczonym podatkiem VAT, nie będziemy mieli prawa do odliczenia podatku naliczonego na fakturze. Wykaz pozwala na weryfikowanie statusu VAT dla zabezpieczenia prawa do rozliczenia podatku.

Biała lista VAT pozwala sprawdzić status podatnika VAT, historię zmian wpisu oraz informację o rachunkach bankowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Nowy wykaz to nie tylko ułatwienia w celu weryfikacji naszych kontrahentów. Wykazanie jest niezbędne do uniknięcia sankcji jakie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020.

Biała lista – sankcje 2020

Od początku 2020 roku jeśli zapłacisz swojemu kontrahentowi kwotę powyżej 15.000 zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie, wówczas:

  • nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15.000 zł. Warto zaznaczyć, że nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką zostanie podzielona płatność wynikająca z jednej faktury,
  • będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe. Jeśli kontrahent nie zapłaci podatku należnego od transakcji dla której wykorzystano rachunek bankowy, odpowiadamy za to solidarnie.

Przedsiębiorca, który dokona przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego, będzie mógł uniknąć sankcji pod warunkiem, że najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu poinformuje o tym Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Czy muszę być na białej liście?

Dla zabezpieczenia siebie oraz swoich kontrahentów należy dopełnić wszystkich starań aby nasze dane widniały na białe liście. Najistotniejsze informacje dotyczą numerów firmowych rachunków bankowych. Jeżeli przedsiębiorca nie zaktualizuje tej informacji, wówczas może dojść do sytuacji, w której nasi kluczowi kontrahenci nie będą mieli prawa do zaliczenia do KUP pełnej wartość naszej usługi lub dostarczonego towaru. Co może skutkować rezygnacją z naszych usług.

Obecne rachunki, które znajdują się w wykazie zostały pobrane z baz Krajowej Administracji Skarbowej, po potwierdzeniu w STIR. Jeżeli w działalności gospodarczej przedsiębiorca nie wykorzystywał rachunku firmowego, wówczas warto zastanowić się nad założenie konta firmowego dzięki czemu unikniemy wyżej opisanych sankcji. Warto pamiętać także o sankcji w rozliczaniu podatku VAT. Zapłata za fakturę na rachunek nie widniejący w wykazie nakłada na nas solidarną odpowiedzialność za ewentualnie nierozliczony VAT od tej transakcji.

biała lista podatników

Przedsiębiorca, który dla celów działalności wykorzystuje tzw. prywatne rachunki bankowe, powinien rozważyć założenie konta firmowego. Wykaz nie będzie zawierał prywatnych rachunków rozliczeniowych. Ponieważ nie są to rachunki rozliczeniowe dedykowane prowadzeniu działalności gospodarczej. Zapłata zobowiązania na taki rachunek naraża zarówno na jak i naszych kontrahentów na powyższe sankcje.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na założenie firmowego rachunek bankowego, powinien zgłosić rachunek na formularzu CEIDG-1 w urzędzie skarbowym. Dopiero wtedy rachunek będzie widoczny na białej liście VAT.

Dokonując płatności o wartości powyżej 15. tys zł, warto pamiętać o sprawdzeniu rachunku kontrahenta. Dodatkowo należy pamiętać, że dane podatników są aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Co powoduje konieczność sprawdzania rachunków w każdy dzień, w którym chcemy dokonać przelewu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu