Na jakich warunkach zawiesza się działalność gospodarczą i czy można w okresie zawieszenia wystawiać faktury i korekty?

Przedsiębiorca, który zawiesi działalność, jest zwolniony z wielu obowiązków, m.in. w zakresie podatku VAT. Nie musi on składać deklaracji VAT ani płacić podatku. Niekiedy konieczne może się okazać wystawienie faktury korygującej podczas zawieszenia – czy to możliwe?

Każdy może zawiesić działalność gospodarczą – nawet do 2 lat

Przedsiębiorca z jednoosobową działalnością gospodarczą może zawiesić prowadzoną przez siebie firmę na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Warunek: niezatrudnianie pracowników.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby działalność zawieszać i odwieszać wielokrotnie.

W trakcie zawieszenia nie trzeba m.in. płacić comiesięcznych składek ZUS ani zaliczek na podatek dochodowy (składa się tylko deklarację roczną PIT).

Zawieszenie działalności nie wyklucza sprzedaży majątku firmowego

Zawieszenie firmy nie zawsze zwalnia ze składania deklaracji VAT

Ustawodawca zwolnił VAT-owców z obowiązku składania deklaracji VAT za okres trwania zawieszenia działalności gospodarczej – od tej zasady istnieją jednak wyjątki.

Deklaracje VAT trzeba składać mimo przerwy w działalności, m.in. gdy zawieszenie nie objęło pełnego okresu rozliczeniowego VAT (czyli zawiesiliśmy firmę w czasie miesiąca lub kwartału) oraz gdy dokonujemy importu towarów/usług lub dokonujemy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Ponadto, jeżeli w okresie zawieszenia przedsiębiorca otrzymuje i opłaca faktury, np. za czynsz czy media i chce odliczyć od nich podatek – musi składać deklaracje uwzględniające kwoty z tych faktur.

Faktura korygująca i zawieszenie działalności

Wystawianie faktury w czasie zawieszenia

Generalna zasada brzmi – w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej nie można prowadzić firmy ani osiągać z niej żadnych bieżących przychodów.

Zabronione jest więc oferowanie swoich usług i towarów oraz ich sprzedaż klientom.

Mamy jednak kilka sytuacji wyjątkowych, można bowiem:

  • przedsięwziąć wszelkie czynności zmierzające do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • osiągać przychód powstały w związku z działalnością, która była prowadzona przed zawieszeniem,
  • przyjmować należności powstałe przed zawieszeniem firmy.

W praktyce można wyobrazić sobie taką sytuację: 1 czerwca wykonujemy usługę, np. przekazujemy klientowi zamówiony projekt graficzny. Zgodnie z przepisami na wystawienie faktury mamy czas do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Następnie z dniem 5 czerwca zawieszamy działalność. Fakturę za usługę możemy w takiej sytuacji wystawić w trakcie zawieszenia działalności, mamy na to czas do 15 lipca.

Fakturę sprzedażową będziemy mieli prawo wystawić także, gdy podczas zawieszenia firmy zdecydujemy się na sprzedaż środka trwałego lub innego składnika majątku firmowego – samochodu lub sprzętu komputerowego.

Oczywiście w związku z powyższymi transakcjami powstanie obowiązek podatkowy i konieczność złożenia deklaracji VAT. Nie oznacza to jednak wznowienia regularnej działalności gospodarczej.

Faktura dla osoby prywatnej – jakie informacje powinna zawierać?

Czy można wystawić korektę w czasie zawieszenia działalności?

Nie ulega więc wątpliwości, iż istnieje szereg sytuacji, w których można – mimo zawieszenia działalności – wystawić fakturę. Co zatem z fakturą korygującą? Czy jej wystawienie podczas zawieszenia również jest możliwe?

Dla przypomnienia, fakturę korygująca wystawia zawsze ten, kto wystawił pierwotną fakturę sprzedażową (nigdy nabywca).

Wystawia się ją, gdy na dokumencie pierwotnym widnieje pomyłka w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Zwrot towaru – kiedy zaksięgować korektę w KPiR?

Korektę można wystawić też w przypadku podwyższenia ceny po wystawieniu faktury, a także w sytuacji uzyskania rabatu, zwrotu towaru lub zwrotu zaliczek, przedpłat, zadatków, prowizji.

Przyjrzyjmy się ostatniemu przykładowi, tj. sytuacji, w której wystawiona jest korekta na zwrot prowizji (będącej wcześniej przychodem).

Przedsiębiorca X przed zawieszeniem działalności gospodarczej uzyskiwał przychód związany z pośrednictwem w sprzedaży produktów finansowych. Jeżeli z sukcesem sprzedał polisę ubezpieczeniową klientowi, przysługiwała mu z tego tytułu prowizja od ubezpieczyciela. Jednakże klient miał prawo do zwrotu polisy w określonym terminie i wówczas przedsiębiorca był zobowiązany do zwrotu części prowizji. Przedsiębiorca X sprzedał polisę Klientowi Y 2 lutego, a od początku marca zdecydował się na czasowe zawieszenie firmy. W kwietniu Klient Y zdecydował się na zwrot polisy (miał na to czas 6 miesięcy zgodnie z warunkami ubezpieczyciela). Wówczas przedsiębiorca X – mimo zawieszonej działalności – musiał wystawić z kwietniową datą fakturę korygującą na zwrot prowizji, co zmniejszyło jego przychód.

Jako, że faktura korygująca została wystawiona w kwietniu, zatem za ten okres rozliczeniowy należy sporządzić i złożyć deklarację VAT (mimo zawieszenia).

Wystawiona korekta powinna zostać uwzględniona w KPiR w miesiącu jej wystawienia (od 2016 r. nie księgujemy już korekty w KPIR wstecz, tj. w miesiącu rozliczenia faktury pierwotnej – w niektórych sytuacjach).

Korekta przychodów – zmiany w przepisach

Chcesz wystawiać faktury korygujące w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo.
  • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.