4-dniowy tydzień pracy a jednoosobowa działalność gospodarcza – okazja?

Patrycja Czarnota

4-dniowy tydzień pracy zdobywa coraz większą popularność na świecie i wydaje się być odpowiedzią na zmieniające się potrzeby pracowników. Nowy model polega na pracy przez 4 dni w tygodniu, zamiast tradycyjnych pięciu. 

Czterodniowy tydzień pracy i jego zalety

Z łatwością można wymienić kilka korzyści płynących z tej formuły. Skrócenie tygodnia pracy o jeden dzień ma za zadanie pomóc pracownikom

  • skupić się na wyznaczonych zadaniach
  • być bardziej produktywnymi w trakcie dni roboczych

Jeden dodatkowy dzień w tygodniu daje pracownikom więcej czasu na odpoczynek, spędzenie czasu z rodziną, czy też na aktywności pozazawodowe. Z pewnością przyczynia się to do poprawy równowagi między pracą a życiem osobistym. 4-dniowy tydzień pracy może pomóc pracownikom zredukować stres i poprawić ogólne zdrowie psychiczne oraz fizyczne. Dodatkowo firmy, które oferują 4-dniowy tydzień pracy, często przyciągają więcej zainteresowanych. Dzięki temu mają większą szansę zredukować rotację pracowników i zatrudnić utalentowanych i doświadczonych specjalistów. 

Jakie wady ma krótszy tydzień pracy

Niestety należy być świadomym również negatywnych konsekwencji wprowadzenia wspomnianego systemu. Utrzymanie pracownika przez przedsiębiorcę generuje wysokie koszty. W konsekwencji przedsiębiorcy mogą zostać zmuszeni do zmniejszenia etatów dla zatrudnionych lub rezygnacji z podwyżek dla pracowników. Może to negatywnie wpływać na motywację pracowników.

Samozatrudnienie a 4-dniowy tydzień pracy w Polsce

4-dniowy tydzień pracy to zdecydowanie ważny temat dla pracowników etatowych, ale co z samozatrudnionymi, którzy prowadzą działalność gospodarczą? Czy dla nich również jest to okazja?

Zatrudnienie na B2B charakteryzuje się dużą elastycznością oraz dowolnością regulowania systemu pracy. Samozatrudniony często samodzielnie decyduje o czasie i miejscu pracy, a nawet o zasadach wynagrodzenia oraz o sposobie jego wyceniania. Dlatego w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej to przedsiębiorca sam wyznacza swój czas pracy i decyduje czy pracuje 4, czy 5 dni w tygodniu. Jednocześnie przedsiębiorca sam odpowiada za skupienie na wyznaczonych zadaniach oraz dba o to, aby być produktywnym

4-dniowy tydzień pracy a efektywność

Istnieje wiele sposobów, które przedsiębiorca może wykorzystać, aby utrzymać motywację do pracy. Efektywne planowanie i organizacja to kluczowe umiejętności w samozatrudnieniu. Poprzez stworzenie harmonogramu pracy, określającego czas i zakres działań, można unikać chaosu i utrzymywać wysoką produktywność. Niektórym osobom będzie odpowiadało wykonywanie pracy przez krótki czas w ciągu dnia, ale przez 5 dni w tygodniu. Z pewnością znajdą się samozatrudnieni, którzy preferują pracę przez 10-12 godzin dziennie przez mniejszą ilość dni, ponieważ preferują krótszy tydzień pracy. Osoba prowadząca działalność gospodarczą może również zazwyczaj zdecydować czy pracuje w godzinach porannych lub wieczornych, w zależności od tego, kiedy czują się najbardziej produktywni w ciągu dnia.

 

Jeśli nie 4-dniowy tydzień pracy, to co 

Dla wielu organizacji 4-dniowy tydzień pracy okazał się udanym sposobem na poprawę atmosfery i wyników biznesowych. Jednak należy się zastanowić, czy to jedyne wyjście dla firm zatrudniających pracowników? Istnieje wiele sprawdzonych sposobów na motywację pracowników oraz dbanie o ich produktywność, na przykład sprawiedliwy system nagród za wyniki i osiągnięcia, poprzez który pracownik poczuje się doceniony za należycie wykonywane obowiązki. Miejsce pracy, w którym pracownicy mają możliwość rozwoju zawodowego, zdecydowanie będzie przyciągać pracowników, którym zależy na rozwoju zarówno osobistym, jak i zawodowym. Słuchanie oraz angażowanie pracowników w procesy decyzyjne jest równie ważnym aspektem w tworzeniu przyjaznego klimatu miejsca pracy. Osoby, które czują się docenione przez przełożonych, z pewnością mają większą motywację do skrupulatnego wykonywania powierzonych obowiązków.

Skrócenie tygodnia pracy to jedno z wielu narzędzi motywacyjnych, które może podnieść morale i efektywność w zespole. Dla osób samozatrudnionych jest to jednak chleb powszedni. To od nich zależy, ile dni w tygodniu będą świadczyć usługi dla danego zleceniodawcy. 

Zamów rozmowę z Księgowym inFaktu

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.
Patrycja Czarnota
Absolwentka finansów i rachunkowości. Z pasji do finansów i kontaktu z ludźmi na co dzień staram się być najlepszą księgową dla moich Klientów w inFakcie. Moim celem jest rozjaśnienie księgowych zagadnień dla nowych przedsiębiorców, którzy dzięki mojej pomocy i wsparciu mogą skupić się na rozwoju biznesu.