Bilety lotnicze a podatek u źródła


7 lipca 2017 3 min. czytania

Przedsiębiorcy dokonujący wypłat określonych należności na rzecz osób zagranicznych powinni rozliczyć podatek u źródła od dokonywanych wypłat. Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku nakłada ustawa PIT oraz CIT. Obowiązek obejmuje między innym przychodu uzyskane z żeglugi powietrznej za bilety lotnicze. W jakich sytuacjach nie powstanie obowiązek rozliczenia zryczałtowanego podatku.
Dodatkowe informacje nt. podatku u źródła można znaleźć tutaj
Ustawa o podatku dochodowym nakład obowiązek poboru podatku u źródła na osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Przepisy  wynikające z Art. 21 ust. 1 ustawy o CIT oraz analogicznie Art. 29 ust. 1 ustawy o PIT.  należy stosować z uwzględnieniem umów o zapobieżeniu podwójnego opodatkowania, w którym stroną jest Polska. Natomiast warunkiem zastosowanie ewentualnej obniżonej stawki podatku wynikającej z umowy międzynarodowej lub skorzystanie z prawa do zwolnienia z obowiązku pobrania podatku jest posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej.

Bilety lotnicze a podatek u źródła

Zgodnie z Art. 29 ust. 1 pkt. 4 ( analogicznie Art. 21 ust. 1 pkt 4) podatek od:

4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;

Przedsiębiorcy dokonują zakupu biletów lotniczych, które są wykorzystywane przez pracowników lub osoby będące zatrudnione na kontrakcie menadżerskim. Są one realizowane zarówno na trasach krajowych jak i zagranicznych. Wiele kontrowersji budzi jak rozliczyć podatek u źródła w określonych przypadkach od wypłaconego wynagrodzenia za bilety lotnicze. Pojawia się wiele interpretacji podatkowych w zakresie obowiązku pobrania podatku.
Bilety lotnicze a podatek u źródła

Wynagrodzenie wypłacone pośrednikom

Podatnik nie będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła od wypłaconego wynagrodzenia za bilety lotnicze wypłacanego na rzecz:

  • Polskich Lini Lotniczych mających siedzibę na terytorium RP, w których lot był realizowany przez zagranicznego przewoźnika w ramach współpracy,
  • agenta linii lotniczych, który posiada siedzibę na terytorium RP, pod warunkiem, że dany agent jest niezależnym przedstawicielem w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • pośredników (włączając w tym polskie biura podróży) którzy posiadają siedzibę na RP

W przypadku gdy wynagrodzenie za bilety lotnicze wypłacane jest na rzecz pośredników, agentów (biur podróży), którzy nie są rezydentem polskim wówczas, powstanie obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku (0461-ITPB3.4510.5.2017.2.KP)

Zakup biletów lotniczych przez pracownika

Często można spotkać się z sytuacją, w której pracownik dokonuje zakupu biletów lotniczych. W takiej sytuacji, jeżeli pracownik posiada fakturę wystawioną na sienie, a zakup był związany z wykonywaną pracą dochodzi do dwóch różnych sytuacji:

  • pracownik dokonuje zakupu z własnych środków pieniężnych, następnie pracodawca zwraca mu daną kwotę – wówczas nie powstaje obowiązek poboru zryczałtowanego podatku
  • pracownik dokonuje zapłaty służbową kartą, to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek rozliczyć podatek u źródła

(0461-ITPB3.4510.85.2017.1.KP)

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu