BHP – obowiązki pracodawcy

Bezpieczeństwo i higiena pracy potocznie nazywane jako BHP, to w skrócie zbiór przepisów i zasad, których przestrzeganie w miejscu pracy ma zapobiegać wypadkom i chorobom zawodowych. Po szczegółowe wyjaśnienie o czym musimy pamiętać w zakresie BHP zapraszam do wpisu.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników ma wiele obowiązków. Jednym z nich jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Zbiór zasad reguluje m.in. kodeks pracy w którym szczegółowo zostały opisane warunki, jakie powinien zapewnić pracodawca.

Pracodawca jest przede wszystkim zobowiązany:

 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
 • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
 • reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;
 • zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;
 • uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub 8 oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;
 • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
 • zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

BHP

Szkolenia BHP

Przepisy jasno informują, że pracodawca musi zapewnić te szkolenia przed rozpoczęciem pracy przez pracownika. Należy pamiętać, że szkolenia BHP odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

W sytuacji gdy następuje przedłużenie umowy np. po okresie próbnym i dany pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku po bezpośrednim podpisaniu kolejnej umowy nie ma obowiązku ponownego przeprowadzania szkolenia.

Chcesz zaksięgować wynagrodzenie swojego pracownika w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
 • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
 • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.