„Babciowe” (program „Aktywny Rodzic”) dla przedsiębiorców

Piotr Juszczyk

Program „Aktywny Rodzic” to istotna inicjatywa dla wszystkich, którzy rozważają powiększanie rodziny. Co szczególnie ważne, planowane wsparcie obejmie także przedsiębiorców. Ustawa została już przyjęta przez sejm, można spodziewać się, że niedługo zostanie poddana pod głosowanie w senacie. Jakie dokładnie propozycje zawiera projekt?

box-icon

Aktualizacja

23 maja 2024 r. Senat przegłosował ustawę. Teraz zostanie przekazana do podpisu przez prezydenta.

Program „Aktywny Rodzic” wprowadza trzy rodzaje świadczeń. Choć takie projekty kojarzą się zwykle z korzyściami dla osób pracujących na etacie, to z tych propozycji będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy. Przepisy mają zacząć obowiązywać już od 1 października 2024 r. 

Jaką ofertę dla młodych rodziców zawiera program?

  1. Aktywni rodzice w pracy (tzw. babciowe) – dofinansowanie na opiekę nad dzieckiem w wieku od 12 do 35 miesięcy: 1500 zł miesięcznie, a dla dziecka niepełnosprawnego – 1900 zł.
  2. Aktywnie w żłobku – czyli dofinansowanie do żłobka: do 1500 zł miesięcznie na dziecko, aby pokryć koszty pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna; w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1900 zł, ale nie więcej niż faktyczne koszty opieki.
  3. Aktywnie w domu – dofinansowanie na dziecko w wieku od 12 do 35 miesięcy dla rodziców, którzy wychowują dziecko w domu: 500 zł miesięcznie.

Program uwzględnia różnorodność form zatrudnienia i umożliwia skorzystanie ze świadczeń także rodzicom prowadzącym własną działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy, podobnie jak osoby zatrudnione na etacie, muszą być zgłoszeni do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w odpowiedniej wysokości. Jakiej? Wynagrodzenie, od którego odprowadzana jest składka przez oboje rodziców łącznie, powinna wynosić co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę (i nie mniej niż 50% na osobę). 

box-icon

Warto wiedzieć

Warunek ten nie będzie wymagany, jeśli płaci się ZUS preferencyjny, Mały ZUS, lub korzystamy z ulgi na start.

Warunki skorzystania

Przedsiębiorcy jak już wyżej wskazano, muszą spełnić pewne warunki, żeby skorzystać ze świadczeń: 

  • działalność nie może być zawieszona; 
  • przedsiębiorca musi być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych (emerytalnych i rentowych), z podstawą obojga rodziców nie niższą niż 100% minimalnego wynagrodzenia;
  • podstawa do ZUS jednego rodzica nie może być niższa niż 50%. 

box-icon

Przykład

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z pełnym ZUS opłaca składki ZUS co najmniej od kwoty 4694,40 zł – a więc od ponad 100% minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 4242 zł. Drugi rodzic jest zatrudniony na umowę o pracę na pół etatu, a więc z co najmniej 50-procentowym wynagrodzeniem minimalnym. Rodzice, zatrudniając nianię lub wysyłając dziecko do żłobka, skorzystają ze świadczenia.

ZUS preferencyjny a świadczenie

Dla dofinansowania opieki i żłobka warunek 50% podstawy składek ZUS nie będzie wymagany, gdy rodzic prowadzący działalność gospodarczą korzysta z preferencji w opłacaniu składek do ZUS. Mowa tutaj o tzw. małym ZUS-ie i małym ZUS-ie Plus, gdzie podstawa składek wynosi co najmniej 30% minimalnego wynagrodzenia. 

box-icon

Warto wiedzieć

Z babciowego oraz dopłat do żłobka będą mogli skorzystać również przedsiębiorcy korzystający z Ulgi na start, pomimo braku podlegania pod składki emerytalne i rentowe. Ustawodawca zrównał tych przedsiębiorców jakby opłacali składki co najmniej od 30% minimalnego wynagrodzenia.

 

To złagodzenie wymagań nie dotyczy jednak chcących skorzystać z programu „Aktywnie w domu”. Takie osoby muszą odprowadzać składki na pełnym, ustalonym poziomie.

Jak uzyskać świadczenie?

Świadczenia będą wypłacane przez ZUS na odpowiedni wniosek. Wniosek o jedno ze świadczeń na dane z programu „Aktywny Rodzic” będzie można złożyć od miesiąca, w którym dziecko kończy 12. miesiąc życia. 

Co istotne, ZUS samodzielnie zweryfikuje, czy rodzic jest zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i jaka jest podstawa jego wynagrodzenia, od której są odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Dzięki temu proces ubiegania się o świadczenie będzie uproszczony.

box-icon

Komentarz eksperta - Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFaktu

Uważam, że program „Aktywny Rodzic” to krok w dobrym kierunku. Uwzględnia różnorodne formy zatrudnienia, co jest kluczowe na dzisiejszym dynamicznym rynku pracy. Daje to możliwość skorzystania ze świadczeń również przedsiębiorcom, co wspiera ich aktywność zawodową. Dodatkowo, dużym udogodnieniem jest uproszczony proces weryfikacji przez ZUS.

Piotr Juszczyk
Jestem głównym doradcą podatkowym w inFakcie (nr wpisu 13142). Odpowiadam za PR i komunikację. Pomagam przedsiębiorcom. Prywatnie jestem mężem i ojcem uwielbiającym wszelkie aktywności i podróżowanie.