7 konsekwencji, które grożą za zarabianie bez założenia firmy

Każda osoba, która prowadzi działalność zarobkową lecz nie założy firmy chociaż jest do tego zobligowana naraża się na wielorakie konsekwencje. Nie tylko związane z karami finansowi, ale również brakiem przywilejów dostępnych innym przedsiębiorcom. O jakie konsekwencje dokładnie chodzi?

Definicji działalności gospodarczej należy szukać m.in. w ustawie o podatku dochodowym, ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, a także Ordynacji podatkowej. Definicje są do siebie podobne.

Tym samym zgodnie z przepisami działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa, którą dana osoba wykonuje we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

Z zaznaczeniem, że uzyskane przychody nie wynikają m.in. z umowy o pracę, o dzieło, zlecenia, najmu czy sprzedaży praw autorskich. Co więc grozi osobie osiągającej przychody, które obligują do założenia firmy lecz tego nie zrobi?

1. Kary wynikające z niepłacenia podatków i VAT-u

Zgodnie z ogólnymi zasadami każda osoba zobligowana jest do opodatkowania osiąganych przychodów – nawet jeśli nie jest przedsiębiorcą. W przypadku podatku dochodowego brak zapłaty oznacza osiąganie przychodów z nieujawnionych źródeł. Konieczne stanie się więc jego uregulowanie wraz z odsetkami.

W sytuacji, gdy urzędnicy stwierdzą, że dana działalność wymaga założenia firmy to jej właściciel musi regularnie opłacać zaliczki na podatek dochodowy. Co za tym idzie terminy zaległości mogą być liczone od pierwotnych terminów zapłaty zaliczek.

Pewne konsekwencje odnoszą się również do niepłacenia VAT-u. Urzędnicy mogą stwierdzić, że istniała konieczność rejestracji VAT, np. w związku z przekroczeniem limitu sprzedaży. Jeśli zdaniem urzędników VAT nie został zapłacony chociaż istniała taka konieczność to dana osoba jest zobligowana uiścić zaległą kwotę z odsetkami.

Z faktem niepłacenia VAT- wiąże się zapewne także brak składania deklaracji VAT, a to może pociągnąć dodatkowe kary, np. w postaci mandatów.

2. Sankcje za niewystawienie faktury

Osoby prowadzące działalność zobligowane są do wystawiania faktur. Od 1 stycznia 2014 r. wszyscy przedsiębiorców – zarówno VAT-owcy, jak i zwolnieni z VAT muszą wystawiać faktury. Co grozi osobie, która nie dopilnowała tego obowiązku?

Otóż taki czyn może zostać zakwalifikowany jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Faktury trzeba nie tylko wystawiać i wręczać nabywcom (w niektórych przypadkach tylko na ich żądanie), ale także przechowywać.

3. Nieprowadzenie księgowości

Jedną z podstawowych konsekwencji wynikających z niezarejestrowania firmy jest fakt, że dana osoba zapewne nie prowadzi księgowości. Tym samym np. nie uzupełnia i nie drukuje KPiR, nie posiada ewidencji sprzedaży VAT czy nie składa deklaracji VAT. Jeśli urzędnicy odkryją taką sytuację to właściciel firmy może zostać ukarany grzywną za każdą z tych rzeczy z osobna.

Istotna jest również kwestia odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Nawet bowiem jeśli były odprowadzane to przez wzgląd na nieprowadzenie księgowości mogły mieć nieprawidłową wysokość.

4. Opłacenie zaległych składek ZUS

Rejestracja w ZUS-ie i późniejsze opłacanie składek społecznych i zdrowotnych to jeden z ważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy. Jeśli więc urzędnicy stwierdzą, że konkretna osoba prowadzi działalność, ale nie płaci składek ZUS konieczne stanie się opłacenie zaległości z tym związanych.

Zaległości mogą zostać wyliczone od momentu, w którym urzędnicy stwierdzą, że działalność zaczęto prowadzić choć nie została zarejestrowana. Dodatkowo trzeba będzie zapłacić odsetki od zaległej kwoty. Ponadto może się zdarzyć, że ZUS wymierzy opłatę dodatkową sięgającą 100% nieopłaconych składek.

5. Grzywna za brak kasy fiskalnej

Konieczność instalacji kasy fiskalnej odnosi się do przedsiębiorców sprzedających na rzecz osób prywatnych. Wiąże się z tym szereg obowiązków jak np. konieczność wydawania paragonów czy sporządzania dobowych i miesięcznych raportów.

Jeśli przedsiębiorca ma obowiązek zakupu oraz instalacji kasy fiskalnej jednak go nie dopilnuje może się spodziewać grzywny (najczęściej w postaci mandatu). Wysokość kary często zależy jednak od wielkości niezarejestrowanych obrotów.

6. Konsekwencje niezgłoszenia do CEIDG

Wpis do CEIDG to nieodłączny element zakładania działalności gospodarczej. To jedna ze spraw, którą przedsiębiorca może załatwić przez Internet. Wystarczy do tego założenie profilu zaufanego. Konsekwencją braku wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej jest kara ograniczenia wolności lub grzywna.

Co istotne identyczne sankcje odnoszą się do przedsiębiorców, którzy nie dopełnili obowiązku aktualizacji CEIDG. Wszelkie zmiany trzeba wprowadzić w terminie do 7 dni od momentu ich powstania. Dotyczy to m.in. zmiany siedziby firmy, zawieszenia działalności czy przejścia z KPiR na księgi rachunkowe.

7. Brak możliwości korzystania z przywilejów dostępnych przedsiębiorcom

Niezarejestrowanie firmy pomimo takiego obowiązku to jednak nie tylko kary finansowe. Istotny jest również bowiem fakt, że przedsiębiorcy mają pewne przywileje, z których skorzystanie w przypadku braku rejestracji jest niemożliwe. Jakie dokładnie? Dotyczy to m.in:

  • ujmowania wydatków w kosztach,
  • odliczania VAT, co skutkuje zakupami w cenach netto,
  • kwartalnego rozliczania podatków,
  • swobodnej współpracy z innymi firmami i możliwości poszerzania działalności,
  • starania się o przyznanie różnego rodzaju dofinansowań na założenie i rozwój działalności.

inFakt założy firmę za Ciebie

Nie prowadzisz jeszcze działalności? Zdaj się na fachowców, którzy założą firmę za Ciebie. Nie będziesz musiał samemu zagłębiać się w przepisy, wypełniać formularzy i składać ich w urzędach.