Zgodnie z projektem ustawy o VAT, od 1 lipca 2019 czynny podatnik VAT będzie rozliczał podatek na nowych zasadach. Jakie pytania odnośnie JPK_VDEK mają przedsiębiorcy? Zapraszam do artykułu 15 pytań o JPK_VDEK.

15 pytań o JPK_VDEK

Informację na temat nowej struktury JPK_VDEK zostały opisane w tym artykule. Poniżej przedstawiam najczęstsze pytania jakie kierują przedsiębiorcy do inFakt.

1. Czym jest JPK_VDEK?

Zgodnie z projektem ustawy o VAT, JPK_VDEK będzie elektronicznym dokumentem. Oznacza to, że dokumenty w wersji papierowej lub pdf przestaną obowiązywać. Dokument elektroniczny to w skrócie odpowiedni algorytm ciągu znaków zapewniający możliwość zapisywania danych w „jeden sposób”.

2. Jak będzie wyglądać nowa struktura?

Nowa struktura będzie połączeniem deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT. Oznacza to, że struktura będzie zawierała część deklaracyjną oraz część ewidencyjną. Taka struktura przede wszystkim ma pozwolić na szybką analizę i kontrole przesyłania danych. 

3. W jaki sposób będzie można wysyłać JPK?

JPK_VDEK będzie dokumentem elektronicznym zamieszczonym na platformie ePUAP. Będzie można go podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowany.

4. Jak korygować JPK_VDEK?

W zależności od rodzaju korekty, przedsiębiorca będzie mógł skorygować całą strukturę lub jedynie część deklaracyjną lub część ewidencyjną. Od lipca, w przypadku gdy przedsiębiorca dokonuje korekty danych formalnych, korekta nie będzie miała wpływu na termin uzyskania zwrotu.

5. Czy osoby rozliczające się kwartalnie będą składać JPK za cały kwartał?

Przedsiębiorca rozliczający się kwartalnie po zakończonym kwartale ma obowiązek składać JPK_VDEK w terminie do 25 dnia kolejnego miesiąca. Dodatkowo co miesiąc będzie miał obowiązek przesyłania części ewidencyjnej.

6. Czy podatnik zwolniony z VAT będzie składał nową strukturę?

Podatnik zwolniony z VAT, nie ma i zgodnie z projektem nie będzie miał obowiązku comiesięcznego składania JPK.

7. Jakie deklaracje zostaną usunięte w związku z prowadzeniem nowego JPK?

Wraz z wejściem JPK_VDEK, przedsiębiorca nie będzie musiał składać VAT-7/7K, VAT-27 oraz załączników VAT-ZZ, VAT-ZT, VAT-ZD

8. Czy w dalszym ciągu będzie obowiązywać „czynny żal”?

Instytucja czynnego żalu zostanie utrzymana. Oznacza to, że w przypadku niewywiązania się z obowiązków podatkowych, przedsiębiorca będzie miał możliwość przesłania zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego.

JPK_VDEK

9. W jaki sposób urząd będzie nakładał karę za błędy w JPK_VDEK?

JPK_VDEK, będzie dokumentem elektronicznym przesyłanym przez wszystkich podatników w jednej formie. Dzięki temu w łatwy i szybki sposób będzie można analizować przesłane dane. Po wykryciu nieprawidłowości, podatnik będzie informowany o błędach w strukturach. Brak przesłania korekty będzie się równać z nałożeniem kary, którą należy zapłacić bez wezwania w ciągu 14 dni.

10. Czy można uniknąć kary?

Na podatnik, który zgodnie z wezwaniem Naczelnika US złoży korektę JPK_VDEK, nie będzie nałożona kara. Ważne aby korekta była przesłana w wyznaczonym terminie.

11. W jakim terminie należy opłacić podatek?

Nałożoną karę należy zapłacić na rachunek US z wpisaniem numerem sprawy. Opłatę należy zapłacić bez wezwania w terminie 14 dni. 

12. Czy zapłacona kara może stanowić KUP?

Zapłacona Kara nie będzie stanowić KUP.

13. Czy struktury na żądanie np. JPK_FA będą nadal obowiązywać?

W obecnym brzmieniu, projekt ustawy o VAT nie zakłada zmian w zakresie JPK na żądanie

14. Czy JPK_VDEK można składać papierowo?

Ustawa przewiduje możliwość składania JPK_VDEK jedynie w wersji elektronicznej.

15. Czy w inFakt będzie można wysłać JPK_VDEK?

Przedsiębiorca korzystający z programu do księgowości będzie miał możliwość przesłania JPK_VDEK z poziomu aplikacji. Natomiast przedsiębiorca, którego księguje księgowy z inFaktu będzie widział status pliku JPK_VDEK w aplikacji. W tym przypadku wysłanie struktury będzie należało do obowiązków księgowego.