Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku od towarów i usług. Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz specyficznymi rozliczeniami VAT.

Coraz częściej przedsiębiorcy mogą usłyszeć o nowej strukturze JPK_VDEK, która najprawdopodobniej będzie obowiązywała od 1 lipca 2019 roku. Zapraszam do  artykułem w celu zapoznania się z nową formą rozliczania podatku od towarów i usług.

  • Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o VAT, przedsiębiorcy będą obowiązani do przesyłania pliku JPK_VDEK, za lipiec 2019
  • JPK_VDEK zawiera część deklaracyjną oraz część ewidencyjną
  • Za błędy lub nierzetelne informacje, naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć karę w wysokości 500 zł

Czym jest JPK_VDEK?

Od 2018 roku, przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, co miesiąc przesyła do Urzędu strukturę JPK_VAT. Struktura zawiera informację o podatku należnym oraz naliczonym, wynikającym z prowadzonych ewidencji. W praktyce przedsiębiorca, który rozlicza podatek VAT, ma obowiązek comiesięcznego przesyłania struktury JPK_VAT oraz składania deklaracji  VAT-7 za wybrane okresy. Taki system rozliczania podatku VAT, jest uciążliwy szczególnie dla podatników, którzy wybrali kwartalne okresy rozliczeniowe.

W celu uproszczenia rozliczeń podatku od towarów i usług, usługodawca pracuje obecnie nad wprowadzeniem struktury JPK_VDEK. Nowy plik JPK_VAT będzie, co do zasady, odzwierciedlał dane przesyłane obecnie w deklaracjach VAT oraz w pliku JPK_VAT. Dodatkowo będzie zawierał dane, które są potrzebne do analizy rozliczeń podatku od towarów i usług i jego kontroli.

Pozycje z deklaracji VAT-7 (VAT-7K), zostaną przeniesione do części nowej struktury a następnie zostaną połączone z danymi z pliku JPK_VAT. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca będzie przesyłał jeden dokument elektroniczny. Kolejnym uproszczeniem będzie likwidacja załączników VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT oraz wniosków występujących w standardowych deklaracjach.

Co z rozliczeniem kwartalnym?

Jak wskazano w projekcie ustawy z dnia 30.11.2018 roku, podatnicy, są obowiązani przesyłać do właściwego urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej struktur:

  1. za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału – w terminie do 25. dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy,
  2. za ostatni miesiąc danego kwartału, łącznie z deklaracją – w terminie właściwym do złożenia tej deklaracji.

Oznacza to, że zostaną utrzymane okresy kwartalne rozliczenia podatku. Natomiast warto pamiętać, że docelowo ustawodawca chce całkowicie zrezygnować z przesyłania deklaracji. Co w konsekwencji będzie może prowadzić do rezygnacji z kwartalnego okresu rozliczeniowego podatku VAT.

JPK na żądanie

Kara za błędy w JPK_VAT

W przypadku stwierdzenia w przesłanej ewidencji błędów lub danych niezgodnych ze stanem faktycznym, lub w przypadku zmiany danych zawartych w tej ewidencji, przedsiębiorca jest obowiązany przesłać niezwłocznie korektę JPK_VDEK.

Za przesłanie ewidencji zawierającej błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Przed nałożeniem kary pieniężnej, naczelnik wzywa  do przesłania korekty ewidencji wskazując błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym.

Przedsiębiorca aby uniknąć kary powinien, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania złożyć do naczelnika urzędu skarbowego korektę ewidencji. Korekta powinna zawierać wskazane w wezwaniu błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym.

Potrzebujesz wsparcia w rozliczeniach VAT?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.