ZUS przedsiębiorców – co warto wiedzieć?

ZUS przedsiębiorców to podstawowa opłata na rzecz państwa wynikająca z faktu prowadzenia firmy. O ile inne opłaty zależą od zarobków, formy opodatkowania, posiadanych nieruchomości, itp., o tyle ZUS trzeba opłacać niezależnie od innych okoliczności. Z tego artykułu dowiesz się kto i dlaczego musi płacić ZUS, w jakich terminach oraz ile wynoszą aktualne składki ZUS.

ZUS przedsiębiorców to obowiązkowa opłata

Dla polskich przedsiębiorców opłacanie składek ZUS za siebie to konieczność wynikająca z ustaw. Nie można zrezygnować z ubezpieczenia w ZUS-ie ani wybrać innego ubezpieczyciela, nawet jeśli oferuje podobne usługi do ZUS-u. Każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą musi opłacać składki za siebie oraz za swoich pracowników.

Składki, które każdy przedsiębiorca musi opłacać za siebie według ogólnej zasady to:

 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • ubezpieczenie emerytalne,
 • ubezpieczenie rentowe,
 • ubezpieczenie wypadkowe,
 • Fundusz Pracy (dot. przedsiębiorców płacących tzw. duży ZUS).

Oprócz tego jest jeszcze ubezpieczenie chorobowe – dobrowolne, zaś niektórzy przedsiębiorcy opłacają tylko składkę zdrowotną (szczegóły poniżej). Konkretne kwoty składek podajemy w tabelkach na końcu tego artykułu.

Niektórzy przedsiębiorcy opłacają tylko składkę zdrowotną

Przedsiębiorcy, którzy wraz z prowadzeniem firmy pracują na etacie i zarabiają przynajmniej 1680 zł brutto opłacają tylko składkę zdrowotną. Analogicznie jest w przypadku osób pobierających zasiłek macierzyński i emerytów (lub rencistów). Co ciekawe, ta ostatnia grupa może niekiedy liczyć nawet na całkowite zwolnienie ze składek ZUS.

Przedsiębiorca w ogóle nie opłaca składek ZUS, gdy wraz prowadzeniem firmy pobiera rentę i emeryturę i zarazem spełnione są łącznie 2 warunki:

 • emerytura lub renta nie przekraczają miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 • oraz

 • przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają 50% kwoty najniższej emerytury
 • lub

 • emeryt lub rencista opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Obowiązki związane z ZUS-em przedsiębiorców

Z faktem konieczności opłacania składek ZUS wiąże się szereg dodatkowych obowiązków. Są to zarówno formularze, które w niektórych sytuacjach trzeba składać, jak i obowiązek dokonywania przelewów na konta ZUS-u.

1. Rejestracja

Z uwagi na konieczność opłacania składek ZUS, każdy nowy przedsiębiorca musi zarejestrować się w ZUS-ie jako płatnik składek. Dokonuje się tego za pomocą formularza ZUS ZUA (osoby, które tylko prowadzą firmę) lub ZUS ZZA (osoby, które prowadzą firmę i pracują na etacie). Jest na to do 7 dni od złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

2. Formularze, które trzeba składać

Na złożeniu ZUS ZUA / ZZA obowiązki świeżo upieczonego przedsiębiorcy nie kończą się. Oprócz rejestracji trzeba także złożyć deklarację ZUS DRA, którą określa się podstawę do wyliczenia składek ZUS. Na tym formularzu podaje się także kwoty składek do zapłaty. Dla składek społecznych przepisy określają minimalne podstawy, ale przedsiębiorcy niekiedy opłacają składki ZUS od niższych lub wyższych podstaw.

ZUS DRA trzeba złożyć:

 • Za jeden pełny miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej do 10 dnia następnego miesiąca. (Jeśli pierwszy miesiąc jest niepełny, to ZUS DRA trzeba złożyć 2 razy na początku prowadzenia firmy.)
 • Za każdy miesiąc, w którym składki obliczane są od innej podstawy niż najniższa, np. z uwagi na chorobę.
 • Podczas przejścia z „małego ZUS-u” na „duży ZUS”.

Oprócz tego ZUS DRA składa się wtedy, gdy przedsiębiorca chce opłacać składki od wyższej podstawy (np. w celu uzyskania wyższego zasiłku macierzyńskiego).

3. Termin opłacania składek i kwoty składek

ZUS przedsiębiorców należy opłacać w ściśle określonych terminach. Składki ZUS należy zapłacić do:

 • 10 dnia miesiąca za miesiąca poprzedni – przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników.
 • 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni – przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników.

Każdy przelew do ZUS-u musi być odpowiednio opisany, aby został przypisany do właściwej osoby i do właściwego okresu. Sposób opisywania przelewów można poznać w tym artykule.

Składki ZUS przedsiębiorców na 2014 r.

Przed zapłatą ZUS-u przedsiębiorcy trzeba sprawdzić kwoty składek do zapłaty. Kwoty są dostępne po zalogowaniu na inFakt.pl dla użytkowników Programu do Księgowości. Dla wygody, podajemy je także poniżej.

Duży ZUS 2014

Stawka Duży ZUS 2014
Składka emerytalna 19,52% 438,73 zł
Składka rentowa 8,00% 179,81 zł
Składka wypadkowa 1,93% 43,38 zł
Fundusz pracy 2,45% 55,07 zł
Składka chorobowa* 2,45% 55,07 zł
Razem społeczne: 772,06 zł
Składka zdrowotna 9% 270,40
Składki ZUS razem: 1042,46 zł

*dobrowolna

Mały ZUS 2014

Stawka Mały ZUS w 2014 r.
składka emerytalna 19,52% 98,38 zł
składka rentowa 8,00% 40,32 zł
składka wypadkowa 1,93% 9,73 zł
składka chorobowa* 2,45% 12,35 zł
Razem społeczne: 160,78 zł
składka zdrowotna 9% 270,40 zł
Razem mały ZUS: 431,18 zł

*dobrowolna

ZUS przedsiębiorców zawsze pod ręką – w inFakt.pl

Kwoty składek ZUS zależą od minimalnego (mały ZUS) lub przeciętnego (duży ZUS) wynagrodzenia w Polsce, a także stawek procentowych, które są podane w powyższych tabelach. Co za tym idzie, kwoty do zapłaty stosunkowo często zmieniają się. Na szczęście przedsiębiorca mający konto inFakt.pl nie musi samodzielnie sprawdzać składek. Jak to działa?

 • Zakładasz bezpłatne konto inFakt.pl
 • Wypełniasz dane księgowe i uruchamiasz 30-dniowy test księgowości online
 • Sprawdzasz zawsze aktualne składki ZUS
 • Dzwonisz lub piszesz do księgowych – kiedy tylko potrzebujesz

Załóż konto i wypróbuj inFakt – to nic nie kosztuje.