Co to jest e-składka ZUS? Gdzie można znaleźć indywidualny numer rachunku składkowego?


5 stycznia 2018 5 min. czytania

Wraz z rozpoczęciem roku 2018 w życie weszły zmiany w zakresie opłacania składek ZUS. Już nie ma konieczności dokonywania trzech/ czterech odrębnych przelewów. Stare rachunki bankowe straciły swoją ważność i nie ma możliwości dokonywania na nie wpłat. Jak opłacić składki ZUS w 2018? Skąd wziąć numer rachunku?

Nowy przelew

Opłacając składki od 1 stycznia 2018 roku powinieneś dokonać płatności na swój indywidualny numer rachunku bankowego. Będzie to dokładnie taki sam przelew jaki wypełniasz płacąc np. za swoje rachunki. Nie będziesz już uzupełniał wszystkich pól dotyczących okresu rozliczeniowego, danych identyfikacyjnych, itp.

Wpłaty należy dokonać raz, przelewając sumę składek jednym przelewem.

Nie jest też istotne, za jaki okres będziesz dokonywał wpłaty. W tytule przelewu nie musisz wskazywać okresu, za jaki dokonujesz wpłaty. Wystarczy wpisać „Wpłata do ZUS” lub „Składki ZUS”.

Jeśli dokonujesz płatności wypełniając druk przelewu koniecznie zapoznaj się z naszym artykułem „Jak wypełnić dokument płatniczy, aby opłacić e-składkę?”

Jak było dotychczas?

Do końca 2017 roku składki ZUS opłacało się na cztery różne rachunki bankowe. Każdy przedsiębiorca dokładnie na ten sam rachunek. Identyfikacja wpłaty dokonywana była przez ZUS na podstawie danych wskazanych w przelewie, tj. te dane, które były podane w zgłoszeniu do ZUS, tj. numeru NIP, REGON, czy PESEL. Dodatkowo w przelewie konieczne było wskazanie okresu rozliczeniowego, za który opłacane były składki. Wszystkie te informacje decydowały o tym, jak ZUS kwalifikował otrzymaną wpłatę. Podanie błędnych danych

Numery rachunków

Dotychczas składki opłacane były na cztery rachunki bankowe:

 1. 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 – ubezpieczenie społeczne,
 2. 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 – ubezpieczenie zdrowotne,
 3. 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy,
 4. 68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 – Fundusz Emerytur Pomostowych.

Nowy rachunek

Od 1 stycznia 2018 roku wpłaty należy dokonywać na indywidualny numer rachunku składkowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminie od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wysyłał do przedsiębiorców listy, w których informował każdego płatnika składek o nadanym mu numerze rachunku bankowego. Jeśli takiego listu nie otrzymałeś masz kilka możliwości na zweryfikowanie numeru rachunku składkowego:

 • możesz zwrócić się do jednostki ZUS w celu uzyskania informacji na temat nadanego Ci rachunku składkowego,
 • informację możesz uzyskać w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 22 560 16 00,
 • możesz zweryfikować ten numer na stronie internetowej https://www.eskladka.pl/,
 • możesz uzyskać numer logując się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (www.pue.zus.pl). Po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce „Płatnik”, wybierając w menu opcję „Moje dane” możesz sprawdzić nowy numer konta składkowego.

Przykład

Podatnik opłaca duży ZUS wraz z dobrowolną składką chorobową.

Za miesiąc listopad 2017 dokonał przelewu 9 grudnia. Przelewu dokonał tak jak dotychczas trzema przelewami:

 1. kwotę 812,61 zł wpłacił na konto 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000,
 2. kwotę 297,28 zł wpłacił na konto 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000,
 3. kwotę 62,67 zł wpłacił na konto 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000.

W danych przelewu wskazał okres rozliczeniowy miesiąc 11.2017. Po uzupełnieniu danych identyfikacyjnych takich jak NIP, PESEL podatnik dokonał przelewów a ZUS zaksięgował wpłatę zgodnie z danymi zawartymi w przelewie.

Za miesiąc grudzień 2017 ten sam podatnik dokonuje przelewu za składki w dniu 4 stycznia 2018 roku. Tym razem po zalogowaniu do swojej bankowości elektronicznej nie wypełnia już dotychczasowej formatki przelewu. Wybiera tradycyjny przelew, jako nazwę odbiorcy wskazuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w numerze rachunku wskazuje swój indywidualny numer rachunku składkowego. Kwotę składek w wysokości 1172,56 zł przelewa tytułem „wpłata do ZUS”.

W ten sposób dokonuje prawidłowego przelewu składek za miesiąc grudzień, a ZUS na podstawie numeru rachunku, na który przelane zostały środki księguje wpłatę na koncie tego podatnika.

Zeznanie roczne za 2017 rok

Rejestr czynnych podatników VAT w 2018 roku

Jak ZUS identyfikuje nowe wpłaty?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie identyfikował wpłatę tylko i wyłącznie na podstawie indywidualnego numeru rachunku składkowego. W numerze rachunku składkowego bowiem w 10 ostatnich cyfrach będzie zawarty Twój numer NIP.

Mimo jednej sumarycznej wpłaty dokonanej przez przedsiębiorcę ZUS i tak zaewidencjonuje składki na oddzielnych kontach księgowych (oddzielnie składki emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa, zdrowotna i Fundusz Pracy). Podzieli wpłatę proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze i rozliczy na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu. ZUS dokona tego podziału na podstawie składek z ostatniej deklaracji rozliczeniowej.

Zalety zmian

 • jeden przelew zamiast dotychczasowych trzech,
 • mniej formalności,
 • brak możliwości pomyłki w określeniu miesiąca wpłaty i innych danych w przelewie

Składki ZUS w aplikacji inFakt

Od dnia 4 stycznia 2018 roku przedsiębiorcy korzystający z aplikacji inFakt mają także możliwość opłacania tych składek bezpośrednio z aplikacji. Transakcji tej pośredniczy BlueMedia. Dzięki temu rozwiązaniu dane do przelewu będą uzupełnione automatycznie i po stronie przedsiębiorcy konieczne będzie tylko zalogowanie się do swojej bankowości i zaakceptowanie przelewu.

Więcej na temat tejj nowej funkcjonalności pisaliśmy w artykule: Opłacaj ZUS bezpośrednio z inFakt

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
 • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu