Jaki jest termin na złożenie PIT w 2017? Ile wynosi kwota wolna od podatku?


29 grudnia 2017 6 min. czytania

Zbliża się koniec roku podatkowego, więc zbliża się też dużymi krokami czas zamknięcia roku i rozliczenia podatku dochodowego. O ile w ciągu roku rozliczasz się z podatku dochodowego miesięcznie lub kwartalnie to teraz musisz rozliczyć się w skali roku. Sprawdź do kiedy musisz złożyć zeznanie roczne za 2017 rok i co zmienia się w tym rozliczeniu.

Terminy

W zależności od sposobu opodatkowania podatników obowiązują różne terminy na złożenie zeznania rocznego. Zasadniczo są dwa terminy ich składania:

 1. 31 stycznia w przypadku podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), kartą podatkową (PIT 16A), oraz
 2. 30 kwietnia w przypadku podatników rozliczających się na zasadach ogólnych (PIT-36) lub podatkiem liniowym (PIT-36L).

Roczny podatek

Rozliczenie podatku zamyka się w kilku krokach:

 1. Określenie przychodów i kosztów poniesionych w trakcie 2017 roku co w rezultacie pozwala na wyliczenie dochodu (przychód – koszty = dochód).
 2. Uwzględnienie odliczeń od dochodu, takich jak opłacone w trakcie roku składki społeczne, strata z poprzednich lat podatkowych, darowizny, kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz ulg podatkowych: ulgi na internet, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi za krwiodawstwo, badawczo-rozwojowej. W przypadku podatku liniowego można odliczyć tylko wpłaty na IKZE.
 3. Zaokrąglenie podstawy opodatkowania do pełnych złotówek i wyliczenie podatku dochodowego.
 4. Odliczenie kwoty wolnej od podatku (w przypadku zasad ogólnych).
 5. Odliczenie od podatku części opłaconych składek zdrowotnych oraz ulg podatkowych: prorodzinnej, abolicyjnej.
 6. Zaokrąglenie podatku do pełnych złotówek.
 7. Różnica pomiędzy wyliczonym podatkiem, a opłaconymi w trakcie roku zaliczkami daje ostateczne rozliczenie: kwotę podatku do zapłaty lub do zwrotu.

zeznanie roczne za 2017 rok

Nowości w zeznaniu rocznym za 2017 rok

Jak co roku zmieniają się zasady rozliczania podatku dochodowego. Również w tym roku niektóre elementy rozliczenia rocznego uległy zmianie. Poniżej zostaną one omówione. Warto zapoznać się z nimi, aby stworzyć prawidłowe rozliczenie roczne PIT.

Kwota wolna od podatku

Wraz z początkiem roku 2017 weszły w życie nowe uregulowania w zakresie kwoty wolnej od podatku. Nie ma ona jak dotychczas stałego charakteru. Jego wysokość jest uzależniona od wysokości rocznego dochodu. Im wyższy dochód, tym niższa wartość kwoty wolnej od podatku. Powyżej dochodu w wysokości 127.000 zł kwota wolna w ogóle nie wystąpi. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Kwota wolna od podatku zróżnicowana w zależności od dochodów – zmiany 2017

Rozliczenie nowej ulgi podatkowej – ulgi na działalność badawczo-rozwojową

Skorzystać z tej ulgi mogą ci przedsiębiorcy, którzy ponieśli tzw. koszty kwalifikowane, co oznacza wydatki poniesione w związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Działalność badawczo-rozwojowa natomiast jest takim rodzajem działalności, która obejmuje prace rozwojowe, badania naukowe stosowane w celu szukania nowych rozwiązań, rozwijania własnych produktów i usług, pracę nad nowymi technologiami w procesie produkcyjnym. Co istotne, nie jest tutaj ważne w jakiej branży działa przedsiębiorca. Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy opodatkowani według zasad ogólnych lub podatkiem liniowym.

Ulgę badawczo-rozwojową należy odliczyć w nowym PIT/BR, który jest załącznikiem do PIT-36 i PIT-36L.

Nowy sposób rozliczenia ulgi dla krwiodawców

Honorowe krwiodawstwo jest w rozumieniu przepisów darowizną, którą można odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym. Oczywiście, aby takie odliczenie było możliwe ustalony został ekwiwalent za 1 litr krwi, a także 1 litr osocza lub składników krwi w wysokości 130 zł. Zmiany w przepisach działają jednak w tym przypadku na niekorzyść krwiodawców. Wprowadzają bowiem podział pomiędzy oddanym litrem krwi, a oddanymi innymi składnikami krwi. 1 litr krwi odpowiada bowiem:

 • 3 litrom osocza,
 • 2 donacjom krwinek płytkowych pobranych przy użyciu separatora komórkowego,
 • 0,5 donacji krwinek białych pobranych przy użyciu separatora komórkowego,
 • 2 jednostkom krwinek czerwonych pobranych przy użyciu separatora komórkowego.

O ile ekwiwalent pieniężny dla 1 litra krwi nie uległ zmianie i wynosi nadal 130 zł, to w przypadku oddania innych składników krwi konieczne jest przeliczenie wartości odliczenia. I tak np. 1 litr osocza nie będzie już równy ekwiwalentowi w wysokości 130 zł, ale będzie stanowił 1/3 tej wartości tj. 43,33 zł.

Zmiany w uldze rehabilitacyjnej

Tym razem zmiany w rozliczeniu będą korzystne dla podatnika. To najważniejsze z nich:

 • większa liczba podatników rozliczy utrzymanie psa, z której dotychczas mogli korzystać tylko niewidomi lub niedowidzący,
 • poszerzona została możliwość rozliczenia wydatków związanych z przewozem osób niepełnosprawnych; dotychczas można było rozliczać tylko przewozy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, teraz to ograniczenie nie obowiązuje,
 • wzrost kwoty dochodu podatnika mającego na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, pozwalający na odliczenie od dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne tych osób z kwoty 9.120 zł do 10.080 zł.

Nowy formularz

Ministerstwo Finansów co jakiś czas aktualizuje wzory formularzy, na jakich należy składać rozliczenia podatkowe. PIT roczny za 2017 rok należy złożyć na nowych formularzach: 25 wersja deklaracji PIT-36, 14 wersja deklaracji PIT-36L.

Rozliczenie roczne za 2017 rok w inFakt

W aplikacji inFakt klienci Programu do księgowości mają możliwość skorzystania z kreatora rocznego rozliczenia. Oczywiście jak co roku trwają prace nad tym, by wszystkie zmiany zostały wprowadzone na czas. Obecnie w aplikacji istnieje możliwość wygenerowania rozliczenia rocznego na prawidłowych formularzach, z uwzględnieniem wszystkich zmian jakie zostały wprowadzone w 2017 roku, np. nowa kwota wolna od podatku.

Klienci biura rachunkowego mogą skorzystać z usługi tworzenia rozliczenia rocznego przez ich księgowego w ramach usługi dodatkowo płatnej.

Również osoby, niebędące klientami naszej firmy mogą skorzystać z oferty wygenerowania rocznego PITu przez naszych księgowych. Cena rocznego rozliczenia bez uwzględnienia ulg wynosi 50 zł netto, z ulgami – 100 zł netto.

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
 • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu