Rada Ministrów planuje pewne zmiany w ryczałcie od 1 stycznia 2018 r. W dzisiejszym wpisie krótka analiza proponowanych zmian w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Zgodnie z wniesionym do Sejmu projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zmienione zostaną wprowadzone następujące zmiany w ryczałcie.

Dodatkowa stawka przy ryczałcie od najmu prywatnego

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zostanie wprowadzony limit przychodów do którego będzie mieć zastosowanie stawka 8,5%.
Po wejściu w życie przepisów do przychodów w wysokości 100.000 zł zastosowanie będzie mieć dotychczasowa stawka 8,5%. Natomiast do nadwyżki ponad tę kwotę zastosowanie znajdzie stawka 12,5%.
Jeżeli przychody z najmu prywatnego osiągają małżonkowie, limit przychodów do którego zastosowanie będzie mieć stawka 8,5% dotyczy obojga małżonków.
Praktycznie, wprowadzenie drugiej stawki ryczałtu, wymagać będzie od podatników uzyskujących w trakcie roku podatkowego przychody z najmu prywatnego w wysokości przekraczającej 100.000 zł, aby zaliczki na podatek od nadwyżki przychodu ponad tę kwotę obliczać z zastosowaniem wyższej stawki ryczałtu.
Zmiana ta pociągnie za sobą również zmianę formularza rozliczeniowego PIT-28 składanego za rok 2018.
zmiany w ryczałcie

Brak obowiązku zawiadomienia o prowadzeniu ewidencji przychodów

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą nie będzie miał obowiązku informowania naczelnika urzędu skarbowego:

  • o założeniu ewidencji przychodów oraz
  • o zawarciu z biurem rachunkowym umowy na jej prowadzenie.

Wzory zawiadomień/oświadczeń

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie wzorów oświadczeń obowiązujących podatników przy wyborze oraz rezygnacji z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
Zawiadomienia te będą mogły być składane również w formie elektronicznej.
Projekt nowelizacji został wniesiony do Sejmu, postęp prac nad nim można śledzić tutaj, a jego wejście w życie planowane jest na dzień 1 stycznia 2018 r.
Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu