Rozliczenie ze zmarłą żoną lub mężem, działalność nierejestrowana – zmiany w PIT od 2018

W zeznaniu podatkowym za rok 2018 wprowadzone zostały zmiany w rozliczeniach PIT na zasadach ogólnych. Zmiany te zostaną pokrótce przedstawione poniżej.

Rozliczenie w sposób przewidziany dla wdów i wdowców

Możliwe jest rozliczenie wspólnie z małżonkiem, w sytuacji, gdy związek małżeński został zawarty przed rozpoczęciem danego roku podatkowego, a jeden z małżonków zmarł w trakcie tego roku podatkowego. Dopuszczalne jest również wspólne rozliczenie, jeśli jeden z małżonków zmarł po upływie danego roku podatkowego ale przed terminem złożenia zeznania podatkowego.

Jeden z małżonków składa wówczas deklarację PIT-37 lub PIT-36/PIT-36S zaznaczając na niej w polu nr 6 Wybór sposobu opodatkowania, opodatkowanie w sposób przewidziany dla wdów i wdowców (kwadrat nr 3).

Rozliczenie roczne PIT i załączniki w 2019 roku

zmiany w rozliczeniach PIT

Wspólne rozliczenie małżonków

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem jest to jedna z najprostszych metod na to, aby zapłacić niższy podatek. Metoda ta polega na obliczeniu podatku poprzez ustalenie sumy dochodów małżonków, którą następnie dzieli się na dwa. Dzięki czemu każdy z małżonków zostanie równomiernie opodatkowany, a tym samym nie trafi do drugiej skali podatkowej.

Z rozliczenia wspólnego mogą skorzystać małżonkowie, którzy:

  • przez cały rok podatkowy pozostają w związku małżeńskim (rozwód, a także zawarcie związku małżeńskiego w trakcie roku wyklucza możliwość wspólnego rozliczenia),
  • przez cały rok między małżonkami istniała wspólność majątkowa,
  • żaden z małżonków nie rozlicza się na PIT-36L/PIT-36LS oraz na PIT-28/PIT-28S (wyjątkiem jest opodatkowanie przychodów z najmu, dzierżawy, itp.),
  • przez cały rok podatkowy małżonkowie pozostali polskimi rezydentami podatkowymi,
  • dokonają rozliczenia w ustawowym terminie do 30 kwietnia. Od 2018 roku ze wspólnego rozliczenia mogą skorzystać małżonkowie, którzy złożą wniosek po terminie lub składana będzie korekta wcześniej złożonych deklaracji.

Twój e-PIT – czyli PIT-y uzupełniane przez urząd

Działalność nierejestrowana na PIT-36/PIT-36S

Podatnicy, u których miesięczne przychody w roku 2018 nie przekroczyły kwoty 1 050 zł mają prawo do wykonywania tzw. działalność bez rejestracji.

Działalność nierejestrowaną ujmujemy w rozliczeniu rocznym na deklaracji PIT-36/PIT-36S w pozycji Inne źródła.

W jakim terminie możliwa jest zmiana formy opodatkowania działalności w 2019 roku?

Rozliczenie roczne PIT-36/PIT-36S i PIT-36L/PIT-36LS w aplikacji inFakt

W aplikacji inFakt w dniu dzisiejszym został wprowadzony kreator PIT. Przedsiębiorca będzie mógł przygotować deklarację PIT-36/PIT-36S oraz PIT-36L/PIT-36LS, a także wysłać ją bezpośrednio z aplikacji do urzędu skarbowego.

Kreator dostępny jest w zakładce Księgowość -> Podatek dochodowy -> PIT roczny.