Twój e-PIT czyli rozwiązanie MF od rozliczenia za 2018 r. Które PIT-y będą uzupełnione przez urząd w 2019 r.? Czy podatnik będzie musiał zeznanie potwierdzić? Po wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Usługa Twój e-PIT

Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane przez Ministerstwo Finansów. Można z niego korzystać od rozliczenia za 2018r. Usługa e-PIT zakłada brak obowiązku sporządzania samodzielnie deklaracji rocznej PIT przez podatników oraz łatwiejszy sposób rozliczania ulg.

W 2019 r. KAS przygotuje rozliczenia za 2018 r. PIT-37 i PIT-38. 

Jak wskazuje resort – podatnicy nie będą musieli dostarczać do US dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z odliczenia lub ulg, np. ulgi na dzieci, ponieważ te dane zostaną automatycznie pobrane z systemów informacyjnych KAS oraz z rejestrów instytucji zewnętrznych.

Gdzie będzie dostępny e-PIT?

Przygotowany PIT będzie dostępny na Portalu Podatkowym. Aby go zobaczyć, trzeba będzie się uwierzytelnić (potwierdzić swoje dane) bezpłatnym Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzacyjnymi (dane identyfikacyjne podatnika i kwota przychodów z poszczególnych pozycji informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-40A).

Twój e-PIT

Na podstawie, jakich danych zostanie przygotowany e-PIT?

KAS przygotuje zeznanie roczne na podstawie informacji:

  • od płatników,
  • ze złożonych za rok ubiegły zeznań podatkowych w zakresie wskazanych odliczeń i ulg (np. ulga na dzieci).

Kiedy zostanie przygotowany e-PIT?

Podatnicy będą mogli zobaczyć swój e-PIT od 15 lutego do 30 kwietnia (do terminu na złożenie zeznania rocznego).

Co mogę zrobić e-PIT?

Deklarację PIT przygotowaną przez KAS podatnik:

  • może zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
  • może poprawić (np. zmienić OPP, której chce przekazać 1% podatku należnego),
  • może uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (np. odliczenia: IKZE, ulgi na kredyt, ulgi na internet),
  • musi uzupełnić w przypadku PIT-38, PIT-36, PIT-36L o dane, których nie posiada KAS (np. o uzyskanych przez podatnika przychodach z tytułu prowadzonej działalności),
  • może odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Jeżeli podatnik nie zrobi nic, PIT przygotowany przez urząd zostanie uznany za zaakceptowany z końcem okresu rozliczeniowego.

Najlepiej obrazuje to infografika ze strony MF, którą zamieszczam poniżej.

Czy w latach kolejnych będą przygotowywane kolejne PIT-y?

Tak. W 2020 r. do zeznań wypełnianych przez urząd dołączą PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28. Informacje, na podstawie których będą wypełniane zeznania, zostaną rozszerzone o dane m.in. z rejestrów ZUS (dane dotyczące przychodu, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (dane dotyczące ulgi na dzieci).

Broszura Ministerstwa Finansów