Po jakim czasie niania ma prawo do zasiłku chorobowego? Kiedy można obniżyć jej wynagrodzenie?


21 lutego 2019 2 min. czytania

Jakie kroki poczynić, gdy chcemy zmienić wynagrodzenie niani? Co gdy niania zachoruje? Jaki okres musi być opłacana składka chorobowa, aby otrzymać świadczenie? Kto jest zobowiązany do wypłaty zasiłku?

Zmiany odnośnie zatrudnienia niani

Szczegółowo o zatrudnieniu niani pisałam wcześniej. W tym opracowaniu chciałabym poruszyć  głównie kwestię zmiany wynagrodzenia niani. Mam tutaj na myśli dwie sytuację :

 • zmianę kwoty wynagrodzenia,
 • chorobę niania, w wyniku której wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu.

Przejdę zatem do pierwszego przypadku – chcemy niani zmienić wynagrodzenie. Niezależnie od tego, czy zwiększamy, czy zmniejszamy wynagrodzenie niani w stosunku do wynagrodzenia wypłaconego w poprzednim miesiącu, to koniecznie musisz za ten miesiąc sporządzić i przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe. Sporządzamy :

 • ZUS DRA
 • ZUS RCA – jeżeli zgłosiłeś nianię do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS RZA  – jeżeli zgłosiłeś nianię tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

W odniesieniu do drugiej sytuacji, czyli gdy wypłacamy niższe wynagrodzenie, bo niania otrzymuje zasiłek musimy mieć na uwadze następujące kwestie. Niania ma prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego, dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Do okresu tego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego (np. z tytułu stosunku pracy), jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni. Aby niania otrzymała zasiłek konieczne jest :

 • uzyskanie od lekarza druku ZUS ZLA (popularne L4)
 • wypełnienie druku ZUS Z-3a

W ciągu 7 dni od otrzymania zwolnienie lekarskiego, rodzic przekazuje te dokumenty do ZUS. Podmiotem uprawniony do wypłaty zasiłku jest ZUS. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zatrudnia również innych ubezpieczonych, którym wypłaca zasiłki, bo wówczas będziesz także wypłacać zasiłki przysługujące niani.

Za każdy miesiąc, za który niania otrzyma świadczenie, jako płatnik składek musisz sporządzić i przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe:

  • ZUS DRA 
  • ZUS RSA – jeżeli niania otrzyma świadczenie za cały miesiąc lub także
  • ZUS RCA – jeżeli niania otrzyma świadczenie za część miesiąca, a za pozostałą część miesiąca wypłacisz jej wynagrodzenie.

Na koniec jeszcze kilka kwestii związanych z zakończeniem współpracy z nianią. Umowa może wygasną lub zostać rozwiązana. W ciągu 7 dni od dnia zaistnienia tej sytuacji należy dokonać wyrejestrowania niani z ubezpieczeń. Służy do tego druk ZUS ZWUA. Jako datę wyrejestrowania podaj następny dzień po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Jeśli rodzic zatrudniał tylko nianię i nie opłacał składek na własne ubezpieczenia, dokonuje także wyrejestrowania siebie jako osobę zatrudniającej nianię. Służy do tego druk ZUS ZWPA.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu