Zmiany w kasach fiskalnych od 2018 r


9 stycznia 2018 2 min. czytania

Od 1 stycznia 2018 roku, obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kas rejestrujących. Warto zapoznać się jakie zmiany w kasach fiskalnych obowiązują od 2018 r

Zmiany w kasach fiskalnych

W 2018 r. podmioty dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych, u których sprzedaż w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20 tys zł, w dalszym ciągu mogą korzystać z zwolnienia podmiotowego. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży, będzie obowiązywać nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018r.
Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną sprzedaż w trakcie roku są zobowiązani do wyliczenia wysokości limitu. Limit uzależniony jest do okresu prowadzenia sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych.
zmiany w kasach fiskalnych 2018

Katalog czynności wyłączone ze zwolnienia z kas

W § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, został wymieniony katalog czynności, w których obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących pojawia się od dokonania pierwszej sprzedaży. Od 2018 roku, katalog wymieniony w § 4 pkt 2) dotyczący świadczenia usług, został uzupełniony o świadczenia usług:

  • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na
    dyskoteki, sale taneczne,
  • w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Zmiana w zakresie poszerzenia katalogu czynności wykluczonych z możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego dla świadczenia usług w zakresie wymiany walut, spowodowała wprowadzenie zmiany w załączniku dot. czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania. Nowe brzmienie pkt 25 (PKWiU ex 64-66) :
Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania:
(…)
25. Usługi finansowe i ubezpieczeniowe z wyłączeniem usług w zakresie wymiany walut świadczonych przez inne podmioty niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
Pozostałe treść rozporządzenia została zachowana z wersji obowiązującej na 2017 r. Wprowadzone zmiany mają na celu w dalszym ciągu uszczelnianiu systemu podatkowego oraz eliminowanie nadużyć podatkowych. Warto zaznaczyć, że docelowo Ministerstwo chce aby kasy dane z kas fiskalnych trafiały do „chmury” więcej w tym temacie można znaleźć tutaj.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu