Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Ministerstwo Finansów dokona rewolucji w kasach fiskalnych. Jak będą wyglądały zmiany? Kto będzie miał obowiązek wymienić kasę? Dokąd trafią dane z kas fiskalnych? Sprawdźmy.

Dane z kas fiskalnych przekazywane elektronicznie

Podatnicy, którzy będą mieć obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych , będą musieli zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych pomiędzy kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.
Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie będzie możliwe zapewnienie takiego połączenia:

 • czasowo – podatnik będzie miał obowiązek:
  • prowadzić ewidencję sprzedaży i
  • zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn,
 • trwale – podatnik będzie miał obowiązek:
  • prowadzić ewidencję sprzedaży i
  • za zgodą naczelnika urzędu skarbowego zapewnić to połączenie w ustalonych odstępach czasowych.

dane z kas fiskalnych

Centralne Repozytorium Kas

Po wejściu w życie ustawy powstanie system teleinformatyczny określany jako Centralne Repozytorium Kas.
Administratorem danych w nim zawartych będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Będzie on również prowadził Centralne Repozytorium Kas oraz formułował polecenia do kas rejestrujących.
Kasy rejestrujące będą łączyć się z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, w sposób który zapewni:

 • przesyłanie danych z kas rejestrujących do Centralnego Repozytorium Kas w sposób bezpośredni, ciągły, zautomatyzowany lub na żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w postaci elektronicznej strukturze JPK,
 • przesyłanie poleceń dotyczących pracy kas z Centralnego Repozytorium Kas do kas rejestrujących i ich odbiór przez te kasy:
  • związanych z fiskalizacją kasy rejestrującej,
  • obejmujących określenie:
   • sposobu i zakresu przesyłania danych z tej kasy,
   • sposobu pracy kasy rejestrującej,
  • zapewniających prawidłowość pracy kasy rejestrującej.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie udostępniał dane z kas fiskalnych zgromadzone w Centralnym Repozytorium Kas Ministrowi Finansów,  dyrektorom izb administracji skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych i naczelnikom urzędów celno-skarbowych, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków ustawowych.

Ewidencja przy użyciu dotychczasowych kas

Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez:

 • kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii – zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r. lub są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 • kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii – zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. lub są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2018 r.

Wcześniejsza wymiana kas fiskalnych

Projekt wskazuje na branże, w których należy wymienić kasy fiskalne wcześniej:

 • do dnia 31 grudnia 2018 r. – w przypadku:
  • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
 • do dnia 30 czerwca 2019 r. – w przypadku:
  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem włącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • świadczenia usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
 • do dnia 31 grudnia 2019 r. – w przypadku:
  • świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • budowlanych,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawniczych, oraz
  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Przebieg prac legislacyjnych

W dniu 13 kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy i skierowała go do Sejmu. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 października 2018 r. Przebieg prac nad projektem można śledzić tutaj.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu