Które formy opodatkowania można zmieniać w ciągu roku, a które tylko w określonym terminie? Czy wystarczy tylko wypełnić wniosek CEiDG-1?


28 września 2016 2 min. czytania

Zdarza się, że wybrana forma opodatkowania podczas zakładania działalności gospodarczej przestaje być opłacalna. Czy możliwa jest jej zmiana w trakcie roku podatkowego? Sprawdziliśmy, co na ten temat mówią przepisy oraz jakie są aktualne stanowiska organów podatkowych.

Zakładając działalność gospodarczą przyszły przedsiębiorca ma do wyboru cztery formy opodatkowania:

  • zasady ogólne,
  • podatek liniowy,
  • karta podatkowa,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Pierwsza z nich – zasady ogólne – są domyślną formą opodatkowania, która nie wymaga powiadomienia urzędu skarbowego o jej wyborze. W przypadku pozostałych – podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – warunkiem koniecznym jest złożenie stosownego oświadczenia.

Kiedy można zmienić formę opodatkowania? 

Zgodnie z obecnymi przepisami zmiany formy opodatkowania można dokonać raz w roku do 20 stycznia. Przedsiębiorca, który planuje zmianę formy opodatkowania musi:

  • zawiadomić urząd skarbowy składając do naczelnika pismo z informacją o wyborze formy opodatkowania,
  • wypełnić wniosek CEiDG-1, a następnie złożyć go w urzędzie miasta lub gminy.

zmiana formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne możliwe przez cały rok. 

Przedsiębiorca rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie może uzyskiwać przychodów innych aniżeli tych objętych ryczałtem. W przeciwnym wypadku konieczne będzie zastosowanie opodatkowania na zasadach ogólnych od dnia uzyskanego przychodu.

Co w przypadku likwidacji działalności gospodarczej w trakcie roku?

Często zdarza się, że wybrana forma opodatkowania podczas zakładania działalności gospodarczej przestaje być opłacalna, a do 20 stycznia jest bardzo daleko. Obecnie organy podatkowe stoją na stanowisku, że podatnik, który dokona w trakcie roku likwidacji firmy opodatkowanej na zasadach ogólnych, a następnie rozpocznie prowadzenie nowej działalności, ma prawo do opodatkowania jej podatkiem liniowym. Takie stanowisko w tej sprawie zajął w interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 31 maja 2016 r., sygn.IBPB-1-1/4511-169/WRz
(…)Natomiast w sytuacji kiedy w ciągu roku podatnik w sposób trwały zlikwidował pozarolniczą działalność gospodarczą i o tym fakcie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego, dokonał wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej, a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpoczął (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie działalności gospodarczej, nie ma przeszkód do wyboru przez ten podmiot formy opodatkowania. (…) Tym samym Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokona jej zamknięcia na podstawie ustawy o swobodzie, może wtym samym roku podatkowym otworzyć nową działalność gospodarczą w myśl wyżej wymienionej ustawy i złożyć stosowne oświadczenie na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy o PIT(…)

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu