Kiedy jest potrzebne zestawienie roczne KPiR? Wzór, jak wygląda ten dokument

Bardzo częstą formą finansowania działalności jest kredyt, aby go  uzyskać przedsiębiorca musi spełnić kilka formalności. Jednym z nich jest dostarczenie do banku zestawienia rocznego KPiR. Jak wypełnić to zestawienie prowadząc księgowość w inFakt?

Banki zazwyczaj wymagają zestawienia KPiR narastająco z podziałem na poszczególne miesiące. Każdy wiersz odpowiada poszczególnym miesiącom w roku. Zestawienie roczne KPiR można pobrać z naszej bazy wiedzy.

zestawienie KPIR

Pierwszy wiersz czyli „Spis z natury na początek roku”- tą wartość możemy znaleźć w zakładce Księgowość→ KPiR→ Spis z natury, odczytujemy wartość spisu na początek 2017 roku i wpisujemy ją do kolumny Zakup towarów i materiałów.

Wartość spisu możemy również odczytać z pierwszej pozycji KPiR za styczeń 2017.

W kolejnym wierszu wpisujemy dane z KPiR za styczeń 2017, jak sama nazwa wskazuje informacji szukamy w książce przychodów i rozchodów za styczeń, w tym celu przechodzimy do zakładki Księgowość→ KPiR→ 2017→i klikamy na styczeń 2017

Na samym początku zobaczymy wspomnianą przeze mnie wcześniej kwotę spisu z natury, natomiast bezpośrednio pod KPiR zsumowane są wartości poszczególnych kolumn. Właśnie te wartości należy przepisać do zestawienia.

styczeń kwoty

Kwoty te wpisujemy również w następnym wierszu, jest to suma narastająco od początku roku.

Kolejny miesiąc- luty, od tego momentu kwoty będziemy spisywać z innego miejsca.

Aby spisać poprawne kwoty należy zaznaczyć książkę przychodów i rozchodów za luty i kliknąć drukuj. Dokument pobierze się na komputer w wersji PDF- nie musimy go drukować, wystarczy jak go otworzymy. Dla ułatwienia można pobrać wydruki wszystkich książek przychodów i rozchodów za cały rok w jednym dokumencie- przydadzą się do wypełniania kolejnych wierszy zestawienia. Aby to zrobić zaznaczamy KPiR za wszystkie miesiące i klikamy drukuj.

Kwoty za luty wyszczególnione są pod tabelą w wierszu Razem od początku miesiąca. Natomiast kwoty narastająco od początku roku, czyli za styczeń i za luty spisujemy z pozycji Razem od początku roku.

kpir luty

Image 2018-04-05 18-00-30

Kolejne miesiące wypełniamy analogicznie bazując na wydrukach KPiR.

Wartość razem powinna zgadzać się z wartościami ujętymi na KPiR za grudzień w pozycji Razem od początku roku.

kpir grudzień

zestawienie roczne uzupelnione

Tak wypełnione zestawienie roczne KPiR drukujemy i podpisujemy. Jeżeli firma posiada pieczątkę to można ją umieścić na tym dokumencie.