Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy standardowo regulują w 2 terminach: do 10. i 15. dnia kolejnego miesiąca. Czy można zapłacić ZUS z góry za kilka miesięcy?

Terminy zapłaty składek ZUS

Składki ZUS płacone są przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze w 2 terminach:

  • do 10. dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • do 15. dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Pierwsza opcja dotyczy osób opłacających ZUS jedynie za siebie, drugi termin obowiązuje pozostałych płatników, np. firmy zatrudniające pracowników i zleceniobiorców.

W tych samych terminach przedsiębiorca musi też dostarczyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe.

Zapłata składek a dzień wolny od pracy

Jeśli ostatni dzień terminu zapłaty składek wypada w dzień wolny od pracy (weekend lub święto), termin ten ulega przedłużeniu do najbliższego dnia roboczego.

Zapłata ZUS za kilka miesięcy z góry

Standardowe rozliczenia z ZUS obejmują wpłaty składek w okresach miesięcznych.

Dodatkowo przedsiębiorca składa deklaracje rozliczeniowe – jest zwolniony z tego obowiązku, jeśli nikogo nie zatrudnia i płaci ZUS co miesiąc w takiej samej wysokości. W takiej sytuacji wystarczające jest złożenie deklaracji za jeden pełny miesiąc rozliczeniowy. Złożenie kolejnej jest wymagane tylko, jeśli nastąpią zmiany w wysokości podstawy oskładkowania, np. na skutek choroby przedsiębiorcy.

Opłacenie ZUS z wyprzedzeniem

Przepisy nie zabraniają przedsiębiorcy zapłacenia składek wcześniej niż w terminie do 10. lub 15. dnia miesiąca. Daty te są datami granicznymi, po których ZUS zaczyna naliczać odsetki od zaległości. Za nieterminowe wpłaty może grozić także grzywna i utrata prawa do świadczeń z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Wyższe kary dla przedsiębiorców w 2016 r.

Konsekwencje wcześniejszej zapłaty ZUS

Rozwiązanie takie ma swoje minusy. Przelew do ZUS powinien być dokładnie opisany, włącznie z oznaczeniem okresu, za który jest regulowany.

Wcześniejsza zapłata kilku składek nie znajdzie odzwierciedlenia w składanych deklaracjach rozliczeniowych – ZUS nie będzie ich miał w momencie dokonywania przelewu. Może to skutkować otrzymaniem pisma z wezwaniem do wyjaśnienia.

ZUS będzie miał bowiem problem z zakwalifikowaniem wpłaty do odpowiednich miesięcy, a dodatkowo jeśli wcześniej mieliśmy zaległości, nasza wpłata pokryje je w pierwszej kolejności.

Zapłata składek ZUS za przedsiębiorcę stanowi koszt firmy – można je zaksięgować w okresie, w którym dokonano faktycznej wpłaty.

Chcesz opłacać składki ZUS w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.