Zaliczki z pracy na rzecz zagranicznego pracodawcy


21 września 2018 5 min. czytania

Praca najemna na rzecz zagranicznego pracodawcy często wiąże się z wpłatą zaliczek na podatek dochodowy w imieniu płatnika. Kiedy konieczne jest samodzielne odprowadzanie zaliczki z pracy na rzecz zagranicznego pracodawcy? Zapraszam do dzisiejszego wpisu.

Zaliczki z pracy na rzecz zagranicznego pracodawcy

Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników m.in. z pracy najemnej na rzecz zagranicznego pracodawcy zobowiązani są bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki  na podatek dochodowy. Zaliczki należy odprowadzić do urzędu stosując najniższą stawkę podatkową 18% w terminie do 20go dnia miesiąca po miesiącu, w którym uzyskany był dochód a za grudzień w terminie złożenia zeznania podatkowego. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może zdecydować się na zastosowanie wyższej stawki 32%.
Za dochód będący podstawą obliczenia zaliczki uważamy przychód pomniejszony o:

  • pracownicze koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 2 lub 9 ustawy o pdof;
  • zapłacone w danym miesiacu składki społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a ustawy o pdof.

Tak obliczoną zaliczkę pommniejsza się o zapłaconą w danym miesiącu składkę zdrowotną.
Przyład 1
Pani Ania zatrudniona jest na umowę o pracę na rzecz szwedzkiego pracodawcy nie mającego siedziby w Polsce. Praca wykonywana jest na terenie Polski i polega na badaniu potencjału krajowego rynku pod kątem świadczenia w przyszłości usług transportowych przez zagranicznego pracodawcę. Pani Ania musi samodzielnie obliczać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy do 20go kolejnego miesiąca, w którym uzyskuje dochód. Może zwrócić się także o pomoc do biura rachunkowego, które w jej imieniu obliczy i odprowadzi należny podatek oraz składki społeczne.
Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2018 roku

Podatnicy czasowo przebywający za granicą

Zdarzają sie sytuacje kiedy rezydenci podatkowi Polski wykonują czasowo pracę najemną poza krajem. Zgodnie z art. 44 ust. 7 pdof taka osoba zobowiązana jest do odprowadzenia zaliczki w terminie do 20go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wróciła do kraju. Jeżeli termin płatności przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania podatkowego.
Opisane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których strona jest Polska a także art. 27 ust. 9 i 9a, który opisuje metodę proporcjonalnego odliczenia, o której można dowiedzieć się więcej w tym artykule.
Przykład 2
W okresie od 1 czerwca do 30 sierpnia 2018 podatnik pracował za granicą na rzecz holenderskiego pracodawcy. Podatnik wrócił do Polski w dniu 31 sierpnia 2018 a więc miał obowiązek wpłacenia należnej zaliczki na podatek do 20go września. Przy ustalaniu zaliczki podatnik może uwzględnić podatek zapłacony za granicą zgodnie z metodą  proporcjonalnego odliczenia.

Czy możliwe jest zastosowanie abolicji podatkowej na etapie odprowadzania zaliczek?

Podatnik rozliczający dochody w Polsce przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia może skorzystać z ulgi abolicyjnej określonej w art. 27g pdof. Polega ona na odliczeniu od podatku kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem wyliczonym z zastosowaniem metody wyłączenia oraz proporcjonalnego odliczenia. Przykład wyliczenia ulgi znajduje się w tym artykule.
Podatnicy często zastanawiają się, czy mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej na etapie obliczania zaliczek na podatek. Niestety wykładnia przedstawionych w artykule przepisów nie pozwala na to. Przykładem jest wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27.03.2018 sygn. I SA/Gd 152/18, gdzie czytamy:
„Sąd wskazuje, że treść przywołanych przepisów art. 44 ust. 1a, ust. 3a, ust. 3c, ust. 3e i ust. 7 u.p.d.o.f., w żadnym miejscu nie odnosi się do zastosowania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych regulacji określonej w art. 27g u.p.d.o.f. Co więcej, regulacja art. 27g u.p.d.o.f. odnosi się wyłącznie do sposobu obliczania podatku, a nie zaliczek na ten podatek. Podatnik nie ma wobec powyższego możliwości samodzielnego przełożenia uprawnienia do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej na sposób obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zmniejszając tym samym ich wysokość.

 Przypadek polskiego marynarza

Pan Marcin świadczy usługi na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo norweskie zarejestrowane w norweskim systemie NIS. Wynagrodzenie otrzymywane co miesiąc przez p. Marcina jest zwolnione z opodatkowania zgodnie z wewnętrznym prawem Norwegii. Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Polską a Norwegią do wyliczenia podatku Pan Marcin powinien zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia i wykazać dochody norweskie w Polsce. Dodatkowo zgodnie z interpretacją ogólną MF z dnia 31.10.2016 sygn. DD10.8201.1.2016.GOJ , która dotyczy sytuacji podatkowej Pana Marcina może skorzystać z ulgi abolicyjnej pomimo, iż nie odprowadzał zaliczek na podatek w Norwegii.
Pan Marcin po powrocie z kontraktu do kraju powinien odprowadzić zaliczkę od dochodu do 20 dnia po miesiącu, w którym wrócił. Pan Marcin nie może zastosować ulgi abolicyjnej na etapie wyliczania zaliczek pomimo że ma świadomość, iż nie wykaże zobowiązania podatkowego za 2018 rok ze względu na zastosowanie ulgi abolicyjnej. Zgodnie z art. 22 § 2a Ordynacji Podatkowej może wystąpić z wnioskiem do urzędu skarbowego o ograniczenie poboru zaliczek w jego specyficznej sytuacji podatkowej. Ma jednak informacje od kolegów, którzy złożyli takie wnioski wcześniej, że urzędy skarbowe odmawiają prawa ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy.
 
 
 
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu