Zaliczka na podatek dochodowy za grudzień 2018 jeszcze nieobowiązkowa


10 stycznia 2019 2 min. czytania

Wielu księgowych i przedsiębiorców zastanawia się, czy w styczniu 2019 nadal możliwe będzie uniknięcie zapłaty zaliczki za grudzień pod warunkiem złożenia zeznania rocznego w terminie do 20 stycznia 2019. Odpowiedź jest twierdząca jednak grudzień 2018 rok będzie ostatnim okresem, za który taka preferencja jest możliwa.

Sposób na grudniową zaliczkę

Polityka państwa 3P polegająca na Przejrzystości, Prostocie i Przyjazności systemu podatkowego wprowadziła wiele uproszczeń informacyjnych w zakresie podatku dochodowego. Chodzi m.in. o wydłużenie terminu na poinformowanie o wyborze formy opodatkowania lub formie opłacania zaliczki na podatek.
W ramach uproszczeń uchylony został art. 44 ust. 6 zdanie czwarte pdof o możliwości uniknięcia zapłaty zaliczki za grudzień lub 4 kwartał, który brzmiał:
„Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45

Przykład 1

Przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych i opłaca zaliczki miesięczne. Należna zaliczka na podatek za grudzień 2018 wyniosła 2000 zł. Przedsiębiorca w dniu 10 stycznia 2019 złożył zeznanie roczne na formularzu PIT-36, gdzie wykazał przysługujące mu ulgi podatkowe. W wyniku zastosowania preferencji przedsiębiorca spodziewa się zwrotu podatku w wysokości 1000 zł. Przedsiębiorca uniknie zapłaty zaliczki na podatek za grudzień 2018.
Składka wypadkowa 2017_2018

Przepisy przejściowe

Zastosowanie powyższego rozwiązania będzie jeszcze możliwe w stosunku do dochodów za rok 2018. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 04 października 2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przepisy w nowym brzmieniu (z wyjątkami określonymi w art. 8 ust. 2) stosuje się do dochodów osiągniętych od dnia 01 stycznia 2019.
Możliwość ta wynika także pośrednio z przepisów przejściowych odnoszących się do nowego terminu składania zeznań podatkowych w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia po roku podatkowym. Nowy termin składania zeznań za 2018 rok dotyczy obecnie tylko dochodów osiąganych za pośrednictwem płatników lub podmiotów, o których mowa w art. 42a (przychody z innych źródeł).
Przepisy  przejściowe pozwalają na rozliczenie dochodów z działalności za 2018 rok przez terminem 15 lutego 2019 i skorzystanie z możliwości uniknięcia zapłaty ostatniej zaliczki.
Zaliczka przedsiębiorcy za grudzień 2019 musi być już opłacona w należnej wysokości natomiast zeznanie uważa się za złożone po terminie 15 lutego 2020.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu