Wybór sposobu opłacania podatku – zmiany 2019

Piotr Juszczyk

Jedną z decyzji jaką musi podjąć podatnik jest wybór sposoby opłacania podatku. Podatnik ma dwie możliwości opłacania zaliczek na podatek – miesięcznie lub kwartalnie. Od 2019 roku zmianie ulega termin, w jakim należy zawiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego o sposobie opłacania podatku. Po więcej informacji zapraszam do wpisu.

Podatnik prowadząc działalność gospodarczą musi podjąć szereg decyzji. Jedną z nich jest wybór sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Przepisy pozwalają na wpłatę zaliczek miesięcznie lub kwartalnie. W mojej ocenie wybór kwartalnego sposobu opłacania zaliczek pozwala na dłuższy okres obrotu posiadanymi środkami. Z drugiej jednak strony podatnik musi być bardziej zdyscyplinowany. W roku 2019 zmienia się termin zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze formy opodatkowania. Zmianie także ulega termin w jakim należy wybrać sposób opłacania zaliczki na podatek.

 Wybór sposobu opłacania podatku – jak było?

Podatnik chcący opłacać zaliczki na podatek kwartalnie, był zobowiązany dokonać pisemnego zawiadomienia w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego. Podatnik rozpoczynający działalności w trakcie roku podatkowego o wyborze kwartalnego sposobu opłacania zaliczek na podatek, zawiadomienie musiał złożyć nie później, niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie w obu przypadkach dotyczyło lat następnych. Podatnik miał również prawo rezygnacji z opłacania kwartalnie zaliczek na podatek. Zawiadomienie takie, również musiał dokonać w terminie do 20 lutego roku podatkowego.
Termin 20 lutego dotyczył również podatników rozliczających podatek w formie uproszczonej. W formie uproszczonej tj. opłacając podatek w wysokości 1/12 podatku obliczonego od ustalonego dochodu. Oczywiście, dochodu wykazanego w zeznaniu za rok ubiegły lub dwa lata wstecz.
Wybór sposobu opłacania podatku

Wybór sposobu opłacania podatku – jak jest?

Począwszy od 2019 roku podatnicy, o wyborze sposobu opłacania zaliczki na podatek za dany rok, będę informować naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu rocznym, składanym za dany rok. W związku z tym PIT będzie służyć jako zawiadomienie o wyborze sposobu opłacania podatku.
Oznacza to, że podatnik od 2019 roku może wpłacać zaliczkę miesięcznie, kwartalnie lub w formie uproszczonej przez cały rok, a dopiero składając zeznanie, wykaże jaką przyjął formę. Deklaracja składana w 2020 roku za rok 2019 będzie jednocześnie zawiadomieniem o wyborze sposobu opłacania podatku za ten rok.
Należy zwrócić uwagę, że dotychczas dokonane wybory sposobu opłacania podatku nie są wiążące. Podatnik, który wybrał kwartalne opłacania zaliczek na podatek w roku 2018, może w roku 2019 opłacać podatek miesięcznie. O tym fakcie poinformuj właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu rocznym za 2019 rok.