Zakup usług budowlanych od małego podatnika


7 września 2018 4 min. czytania

Firmy zajmujące się świadczeniem usług budowlanych często korzystają z usług podwykonawców stosujących kasową metodę rozliczania VAT. W jaki sposób rozliczać zakup usług budowlanych od małego podatnika? W którym momencie wykazywać obowiązek podatkowy w VAT? Po odpowiedź zapraszam do wpisu.

Zakup usług budowlanych – odwrotne obciążenie

Od 01 stycznia 2017 usługi budowlane oraz budowlano-montażowe objęte zostały mechanizmem odwrotnego obciążenia, który polega na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na nabywcę. Nabywca staje się odpowiedzialny za naliczenie podatku VAT, jeśli spełnione są następujące warunki:

  • usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zarejestrowany jako podatnik VAT czynny);
  • usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
  • zakup dotyczy usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT;
  • usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Nabywca usług budowlanych, po spełnieniu wymienionych przesłanek zadeklaruje oraz jednocześnie odliczy podatek VAT nie angażując środków finansowych na kwotę podatku. W jakim momencie to nastąpi?
Usługi budowlane podlegają szczególnemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 19a ust 5 pkt 3 lit. a ustawy tj. z chwilą wystawienia faktury. W przypadku braku faktury lub wystawienia z opóźnieniem, obowiązek powstaje z chwilą upływu terminu na jej wystawienie określonego w art. 106i ust. 3 a gdy ich nie określono – z chwilą upływu terminu płatności dotyczącego zakupu usług budowlanych.
Fakturę z tytułu świadczenia usług budowlanych wystawia nie później niż 30 dni od wykonania usługi.
Dla przykładu, nabywca usługi budowlanej, który otrzymał z tego tytułu fakturę z adnotacją „odwrotne obciążenie” wystawioną w terminie w dniu 31.08.2018 zadeklaruje podatek należny oraz naliczony w deklaracji VAT-7 (K) za sierpień 2018.

Zakup usługi budowlanej od małego podatnika

Jak wygląda sytuacja gdy zakup usługi budowlanej następuje od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową? U małego podatnika obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny opisany w art. 21 ust. 1 ustawy:

  1. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
  2. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1.

Więcej na temat definicji małego podatnika oraz rozliczania metodą kasową w tym wpisie.
Jak zatem powinien postąpić nabywca usługi budowlanej świadczonej przez małego podatnika rozliczającego się metodą kasową? Wykazać VAT zgodnie z obowiązkiem podatkowym dla usług budowlanych np. z chwilą wystawienia faktury czy w momencie całości lub części zapłaty zgodnie z adnotacją na fakturze „metoda kasowa”?
Zgodnie ze stanowiskiem fiskusa pierwszeństwo mają zasady dotyczące obowiązku podatkowego obowiązujące małych podatników rozliczających się metodą kasową co oznacza, że nabywca usługi budowlanej powinien zadeklarować VAT w momencie zapłaty kontrahentowi. Potwierdza to interpretacja sygn. 0111-KDIB3-1.4012.620.2017.1.KO z dnia 01.12.2017, gdzie czytamy:
„Nabywca towarów lub usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia będzie zobowiązany do rozpoznania obowiązku podatkowego z tytułu transakcji nabycia towarów lub usług z dniem otrzymania przez małego podatnika całości lub części zapłaty za te towary lub usługi, w stosunku do wysokości otrzymanej zapłaty – i za te okresy wykazać wartość transakcji netto, stawkę VAT oraz kwotę podatku w ewidencji oraz rozliczyć w deklaracji VAT.”
„Podsumowując w sytuacji, gdy na wystawionej fakturze poza adnotacją „odwrotne obciążenie” znajduje się również informacja „metoda kasowa”, obowiązek podatkowy dla Wnioskodawcy z tytułu nabycia usług budowlanych od podwykonawcy będącego tzw. małym podatnikiem, rozliczającym się metodą kasową, powstaje zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o VAT.”
 
 
 
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu