Odsetki od kredytu firmowego są kosztem uzyskania przychodu. Jak ująć go w KPiR?


23 stycznia 2018 2 min. czytania

Przedsiębiorca, który zdecydował się na finansowanie zakupu na kredyt, ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zapłacone odsetki od kredytu. Jak zaksięgować odsetki od kredytu?

Kredyt firmowy

Jeżeli podatnik zdecyduje się na finansowanie zakupu firmowego kredytem, ma on prawo zaksięgować odsetki jako koszt uzyskania przychodu. Należy podkreślić, że aby przedsiębiorca miał prawo do rozliczenia odsetek, środki z kredytu powinny być w przeznaczone na zakupy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku gdy zaciągnięty kredyt został częściowo spożytkowany na cele działalności i na cele prywatne, wówczas podatnik nie będzie miał prawa do zaliczenia całości opłaconych odsetek do kosztów uzyskania przychodu.
Co do ogólnej zasady udzielony kredyt nie stanowi opodatkowanego przychodu przedsiębiorcy. Sam kredyt też nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Dokonując zakupu za pośrednictwem kredytu  np. środka trwałego o wartości 20 ty. zł sfinansowanego kredytem, środek trwały będzie zaliczany do kosztów na podstawie odpisów amortyzacyjnych.
Co miesiąc przedsiębiorca będzie spłacał do banku część kapitałową kredytu oraz część odsetkową.
Jak zaksięgować odsetki od kredytu?

Jak zaksięgować odsetki od kredytu?

Część kapitałowa nie będzie dla podatnika kosztem uzyskania przychodu. Natomiast część odsetkowa, czyli „opłata” za udzielenie kredytu, będzie stanowić koszt działalności gospodarczej. Oczywiście pod warunkiem, że jak wcześniej wspomniałem kredyt został przeznaczony na zakup związane z przedsiębiorstwem.
W przypadku gdy podatnik część kredytu przeznaczy na cele osobiste, natomiast z drugiej części sfinalizuje zakup firmowy, wówczas odsetki od kredytu powinny zostać zaksięgowane w proporcji. Proporcja powinna odpowiadać części kwoty jakiej, odsetki były związane z częścią kredytu przeznaczonego na działalność gospodarczą. Jeżeli przedsiębiorca podejmie decyzję o zaciągnięciu kredytu na firmę, który przeznaczy całkowicie na cele prywatne, wówczas nie będzie miał prawa do rozliczenia odsetek jako koszt uzyskania przychodu.
Odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty. Z uwagi na to, że przedsiębiorca spłacający ratę kredytu tak naprawdę zazwyczaj jednym przelewem dokonuje spłaty raty kapitałowej i odsetkowej, w celu prawidłowego zaewidencjonowania kosztu powinien posłużyć się harmonogramem spłaty. Do kredytu podatnik otrzymuje harmonogram spłaty w którym rata kredytu jest rozdzielona na ratę odsetkową oraz kapitałową. Dzięki temu po opłaceniu danej raty przedsiębiorca jest w stanie rozgraniczyć jaka część zapłaconego zobowiązania jest częścią odsetkową.
W momencie spłaty raty należy sporządzić dowód wewnętrzny na wartość odsetek zgodnych z harmonogramem spłaty. Odsetki wówczas zostaną zaksięgowane do kolumny 13 KPiR czyli będą zaliczone do pozostałych kosztów.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu