Jak będzie liczony od 2015 zasiłek macierzyński dla kobiety na własnej działalności gospodarczej?


5 sierpnia 2014 4 min. czytania

Od lat obowiązuje w Polsce system, dzięki któremu w prosty sposób można otrzymać wysoki zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy – nawet w kwocie ok. 6500 zł miesięcznie. Jednak wszystko wskazuje na to, że ta możliwość skończy się 1 stycznia 2015 r. Zapraszamy do lektury każdego, kto w najbliższym czasie planuje powiększenie rodziny.

Jak to działa obecnie?

Bazową kwotą do obliczenia zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcy jest podstawa zgłoszona w ZUS-ie do ustalenia składek na ubezpieczenie społeczne. Przepisy określają minimalną i maksymalną podstawę (każda składka stanowi jej procent). Dla dużego ZUS-u:

 • minimalna podstawa w 2014 r. to 2247,60 zł,
 • maksymalna podstawa w 2014 r. to 9365 zł.

Im wyższa podstawa, tym wyższe składki społeczne ZUS, ale jednocześnie też – wyższy zasiłek macierzyński, który przysługuje kobietom opłacającym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Kluczem dla opisywanej „luki” w systemie jest to, że obecnie obliczając wysokość zasiłku macierzyńskiego ZUS bierze pod uwagę:

  1. średnią podstawę z ostatnich 12 miesięcy

lub

 1. krótszy okres (minimalnie 1 miesiąc), jeżeli kobieta krócej była objęta ubezpieczeniem chorobowym.

Co za tym idzie, wystarczy opłacić jedną składkę społeczną ZUS-u zawierającą opłatę na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc, w którym następuje poród, aby otrzymać zasiłek macierzyński. Jeśli tę jedną składkę społeczną zapłaci się od maksymalnej podstawy, to wtedy otrzymuje się maksymalny zasiłek macierzyński – obecnie nawet 6500 zł miesięcznie.

Wysoki zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy – koniec od 2015_

Jakie zmiany wejdą w życie?

Prace mające na celu likwidację tej luki w przepisach trwają od dawna. Ostatnio jednak nabrały realnych kształtów w postaci projektu ustawy.

Dzięki temu wszystkim przyszłym rodzicom możemy przedstawić zasady obliczania zasiłku macierzyńskiego, które mogą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Sposób obliczania zasiłku macierzyńskiego według nowych zasad

Zgodnie z nowymi zasadami ZUS ustalając kwotę zasiłku macierzyńskiego będzie brał pod uwagę:

 • średni miesięczny przychód (czyli średnią miesięczną podstawę) z ostatnich 12 miesięcy – w przypadku kobiet, które były objęte ubezpieczeniem chorobowym przez co namniej 12 miesięcy,
 • najniższą możliwą podstawę – w przypadku kobiet, które były objęte ubezpieczeniem chorobowym krócej niż 12 miesięcy.

W drugim przypadku (czyli kobiet objętych chorobowym krócej niż 12 miesięcy) podstawę można zwiększyć – ale inaczej, niż dotychczas. Zapłacona nadwyżka ponad minimalną podstawę jest dzielona przez 12 i tylko w tej części zwiększa przeciętną podstawę za ten okres.

Najnowsze informacje w naszym Księgowym Q&A:

Maksymalny ZUS jednorazowo – jak wysoki zasiłek macierzyński po zmianach?

Te nowe zasady z pewnością brzmią skomplikowanie. Dlatego, żeby je lepiej zobrazować podajmy przykład.

Kobieta opłaca przed porodem 1. składkę „dużego ZUS-u” wraz z chorobowym od najwyższej możliwej podstawy. Wcześniej nie była objęta chorobowym lub nie prowadziła działalności (to daje ten sam efekt). Na jak wysoki zasiłek macierzyński może liczyć?

Podstawę dla dużego ZUS-u wynoszącą 2247,60 zł zwiększamy o 1/12 nadwyżki ponad minimalną podstawę. Na tę chwilę obliczenia prezentowałyby się następująco (oczywiście w przyszłym roku podstawy będą inne, więc są to tylko orientacyjne kwoty):

 • Nadwyżka ponad minimalną podstawę: 9365 zł – 2247,60 zł = 7117,40 zł
 • Podstawa zwiększa się o: 7117,40 zł / 12 = 593 zł
 • Zwiększona podstawa do ustalenia zasiłku wynosi: 2840,60 zł

A zatem możemy teraz obliczyć nowy zasiłek macierzyński:

 • 2840,60 – 13,71% = 2451,16 (kwota zasiłku brutto)
 • 2451,16 – 18% = 2009,95* (kwota zasiłku netto)

Kwota zasiłku wynosiłaby więc 2009,95 zł zamiast 1590,35 zł (tyle wynosi obecnie zasiłek ustalony według minimalnej podstawy dla dużego ZUS-u).

*Oczywiście, tu trzeba pamiętać, że osoba, która chce skorzystać z urlopu rodzicielskiego otrzymuje niższą kwotę. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Zasiłek można zwiększyć – ale o niewiele

Jak widać opłacenie maksymalnych składek ZUS nadal jest sposobem na zwiększenie zasiłku macierzyńskiego, ale kwota, o którą zwiększa się świadczenie jest już niewielka. Warto samemu dokonać kalkulacji i sprawdzić opłacalność takiego rozwiązania.

Opisane powyżej zmiany z projektowanej ustawy mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Na tę chwilę jednak nie jest to jeszcze przesądzone (projekt jest wciąż na etapie konsultacji). Będziemy informowali o tym, jeżeli zostanie zatwierdzony.

Wszystko o urlopie ojcowskim przedsiębiorcy

 • Ile trwa urlop ojcowski i ile wynosi zasiłek?
 • Ile w tym czasie można zaoszczędzić na składkach ZUS?
 • Jak skorzystać z tych możliwości?

Sprawdź

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu