Wpływ rocznej korekty VAT na podatek dochodowy


23 lutego 2018 3 min. czytania

Dokonując rozliczenia rocznej korekty VAT warto pamiętać, że nie jest ona obojętna względem podatku dochodowego. Jaki wpływ ma roczna korekta VAT na podatek dochodowy?

Dokonując rozliczenia rocznej korekty VAT warto pamiętać, że nie jest ona obojętna względem podatku dochodowego. Jaki wpływ ma roczna korekta VAT na podatek dochodowy?

Sprzedaż mieszana

Przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży mieszanej powinni pamiętać o rocznej korekcie VAT. Należy ją wykazać w deklaracji VAT za pierwszy okres rozliczeniowy w nowym roku podatkowym, po roku, w którym dokonywano sprzedaży mieszanej. Dokonując sprzedaży mieszanej, przedsiębiorca w trakcie roku podatkowego dokonuje odliczenia VAT na podstawie prognozowanego wskaźnika sprzedaży. Po zakończeniu roku podatkowego, podatnik prowadzący sprzedaż mieszaną ma obowiązek wyliczyć wskaźnik rzeczywisty, który najczęściej jest różny od wskaźnika prognozowanego.
Co do ogólnej zasady podatnik ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od nabywanych towarów i usług pod warunkiem, że będą one wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej. Często zdarza się, że podatnik dokonujący sprzedaży mieszanej wykorzystuje zakupione towary (w tym np. środki trwałe) i usługi zarówno do sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, przez co nie mają prawa do pełnego odliczenia VAT z tytułu nabycia takich towarów i usług a rozwiązaniem jest odliczenie części naliczonego VAT w trakcie roku oraz dokonania korekty po zakończeniu roku podatkowego.

Wpływ rocznej korekty VAT na podatek dochodowy

Zmniejszenie lub zwiększenie wartości podatku naliczonego, która wynika z dokonanej rocznej korekty VAT za dany rok staje się kosztem lub przychodem podatkowym w miesiącu złożenia deklaracji VAT, w której wykazano korektę. Wykazanie przychodu lub kosztu dla podatników rozliczających VAT miesięcznie spowoduje obowiązek wykazania w KPiR przychodu lub kosztu w miesiącu złożenia deklaracji (a nie w miesiącu, za który jest należna). Taka sama zasada tyczy się podatników rozliczających VAT kwartalnie, będą oni zobowiązani wykazać przychód lub koszt w miesiącu złożenia deklaracji.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 7f kwota podatku od towarów i usług:
a) nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 22a-22o, lub
b) dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a
– w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o VAT (tj. art. 91 ustawy o);
Np. Podatnik rozliczający się z podatku VAT miesięcznie w lutym 2018 złożył VAT-7, w której wykazał korektę VAT naliczonego 1000 zł. W miesiącu luty, podatnik zobowiązany jest wykazać w KPiR dowodem wewnętrznym zmniejszenie kosztów a w przypadku braku kosztów, wykazać przychód
Podatnik rozliczający się z podatku VAT kwartalnie w marcu 2018 złożyć deklarację VAT-7K, w której wykazał korektę VAT na kwotę -2000 zł. Pomimo tego, że termin złożenia deklaracji za I kwartał mija 25 kwietnia, w marcu podatnik jest zobowiązany do zwiększenia kosztów dowodem wewnętrznym o wartość korekty wykazanej w deklaracji
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu