Przedsiębiorca może rozliczać się z podejmowanych czynności także na podstawie umowy zlecenie. Nie zawsze jest to możliwe. Deklarując zakres swojej działalności i wpisując odpowiednie kody PKD, wyznacza przestrzeń do działania – jeśli przedmiot i przychód z umowy pokrywa się z przychodem i przedmiotem z działalności, współpracę rozlicza na podstawie faktury.

Własna firma a umowa zlecenie i etat

Generalna zasada mówi, że osoba posiadająca firmę, czynności w zakresie pokrywającym się z profilem firmy i wybranymi kodami PKD powinna rozliczać w ramach działalności gospodarczej.

Umowę taką przedsiębiorca rozlicza na podstawie faktury. Podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym i VAT (o ile przedsiębiorca jest vatowcem) i w przeciwieństwie do umowy zlecenie nie rodzi obowiązku naliczania składek ZUS od tej konkretnej usługi. Przedsiębiorca płaci ZUS standardowo, w stałej comiesięcznej wysokości przypadającej na jego firmę.

Czynności spoza profilu firmy przedsiębiorca może rozliczać dowolnie, np. poprzez umowę zlecenie czy o dzieło.

Firma a usługi w ramach działalności wykonywanej osobiście

Zdarza się, że przedmiot potencjalnej umowy zlecenie pokrywa się z zakresem działalności, a jednak czynności mogą być zakwalifikowane jako czynności wykonywane osobiście – czyli poza działalnością gospodarczą. Muszą być wówczas spełnione warunki:

  • odpowiedzialność względem osób trzecich jest po stronie zlecającego,
  • kierownictwo, wyznaczenie miejsca i czasu wykonania zadania jest po stronie zleceniodawcy,
  • zleceniobiorca nie ponosi ryzyka gospodarczego.

Przykład? Znany prawnik prowadzący działalności gospodarczą i doradczą może poza nią przeprowadzić serię konsultacji dla klienta korporacyjnego. Pomimo, że jest to usługa mieszcząca się w wykazanym przez niego PKD, może rozliczyć się na podstawie umowy zlecenie. Pod warunkiem, że to właśnie korporacja odpowiada za treść przekazaną w trakcie konsultacji. To jej przedstawiciele wskazują miejsce i termin wykonania konsultacji oraz przyjmują na siebie ewentualne straty.

Umowa dla przedsiębiorcy jdg

W tym przypadku usługa wykonywana przez przedsiębiorcę traci znamiona działalności gospodarczej i można ją zakwalifikować jako działalność wykonywaną osobiście.

Tyle teorii, a w praktyce… duże problemy natury interpretacyjnej. Niestety, na niekorzyść przedsiębiorców, gdyż w większości przypadków działalność mająca znamiona działalności wykonywanej osobiście, zostaje przez urzędy zakwalifikowana jako działalność gospodarcza i tak powinna być rozliczana.

Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Jedynie próba napisania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej na rzecz danego przedsiębiorcy.

Chcesz rozliczać swoją działalność w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
  • Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • 6 dni w tygodniu możesz pytać o radę naszych specjalistów przez email lub telefonicznie.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub wybierz sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto.

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.