Kiedy dostaniesz zwrot podatku? Sprawdź terminy w zależności od formy rozliczenia: e-PIT lub tradycyjnie

Aneta Socha-Jaworska

Nowy rok, to także rozliczenie się z urzędem za rok poprzedni. Praktycznie każdy podatnik musi w odpowiednim terminie złożyć PIT. Pojawia się zatem pytanie, w jakim terminie podatnik otrzyma zwrot podatku z PIT.

W rozliczeniu za 2018 r. które jest dokonywane w 2019 r. zwrot podatku z PIT będzie w terminie:

  • 45 dni, gdy deklaracja zostanie złożona elektronicznie lub
  • 3 miesięcy, gdy deklaracja zostanie złożona w innej formie (osobiście złożona w US, wysłana pocztą).

Terminy złożenia zeznań rocznych

Warto zacząć od tego, że są dwa terminy na złożenie PIT-u:

  • 31 stycznia dla PIT-28/PIT-28S oraz PIT-16A,
  • 30 kwietnia, gdy składany jest PIT-37, PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS, PIT-38, PIT-39.

W 2019 r. terminy te wypadają w dni robocze, ale gdyby były dniami świątecznymi, to wówczas ostateczny moment na złożenie PIT-a to pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym.

W jakim terminie dostanę zwrot podatku z PIT?

To do kiedy urząd ma czas na zwrot nadpłaconego podatku zależy w głównej mierze od terminu złożenia PIT-u. Zwrot podatku może wystąpić w sytuacji, gdy podatnik:

  • skorzysta z ulg np. ulgi na dzieci, IKZE, ulgi na internet, czy ulgi na działalność badawczo-rozwojową
  • albo gdy zapłaci więcej zaliczek niż wyjdzie podatku w zeznaniu rocznym.

PIT-28/PIT-28S oraz PIT-16A

Przy podatku zryczałtowanym czas na złożenie PIT-a jest o 3 miesiące krótszy niż w pozostałych sytuacjach. Natomiast jeśli chodzi zwrot podatku, to jest on w terminie:

  • 45 dni, gdy deklaracja złożona jest elektronicznie
  • lub 3 miesięcy, gdy deklaracja złożona jest osobiście lub wysłana pocztą.

Termin liczony jest do dnia złożenia deklaracji. Maksymalnie podatnik powinien otrzymać zwrot do 30 kwietnia.

zwrot podatku z PIT

PIT-37, PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS, PIT-38, PIT-39

W przypadku PIT-ów wymienionych wyżej też będą obowiązywać dwa terminy tj.:

  • 45 dni, gdy deklaracja złożona jest elektronicznie
  • lub 3 miesięcy, gdy deklaracja złożona jest osobiście lub wysłana pocztą.

W przypadku gdy zeznanie roczne zostanie zostanie złożone przez 15.02 termin zwrotu 45 dni lub 3 miesiące będzie liczony od 15.02. Natomiast gdy zeznanie będzie złożone po 15.02 to znaczenie będzie miała data złożenia PIT-a od niej będzie liczony czas. Oznacza to, że zwrot za 2018 r. urząd musi przekazać maksymalnie do 31.07.2019 r.