Uprawnienia w Krajowym Systemie e-Faktur

Patrycja Czarnota

W Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) uprawnienia do korzystania z systemu mogą mieć przedsiębiorcy wystawiający faktury, oraz inne podmioty wskazane przez przedsiębiorcę… i nie tylko. Uprawnienia dotyczą przede wszystkim dostępu i operacji, które można wykonywać w Krajowym Systemie e-Faktur, a o ich zakresie decyduje przedsiębiorca podczas nadawania uprawnień.

box-icon

ważne

Zgodnie z informacją Ministra Finansów, KSeF nie będzie obowiązkowy w 2024 roku. Datę wejścia KSeF poznamy po przeprowadzonym audycie.

Przeczytaj więcej o odroczeniu obowiązku KSeF.

Kto może korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) mogą korzystać

 • przedsiębiorcy
 • podmioty wskazane przez przedsiębiorcę, np. pracownik administracji, biuro rachunkowe
 • komornicy sądowi i organy egzekucyjne
 • osoby fizyczne wskazane przez komornika lub organ egzekucyjny
 • osoby fizyczne wskazane w zawiadomieniu ZAW-FA o nadaniu uprawnień do korzystania z KSeF przez przedsiębiorca lub organy egzekucyjne
 • pozostałe podmioty wskazane przez osoby fizyczne korzystające z KSeF, jeżeli prawo do wskazywania innego podmiotu wynika z uprawnień nadanych tym osobom

Rodzaje uprawnień w Krajowym Systemie e-Faktur

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur wyróżnia trzy rodzaje uprawnień do korzystania z systemu

 • nadawanie, zmiana lub odbieranie uprawnień do korzystania z systemu
 • wystawianie lub dostęp do faktur ustrukturyzowanych
 • wystawianie faktur w imieniu sprzedawcy w ramach samofakturowania (jeśli została zawarta wcześniej umowa w tej kwestii)

Uwierzytelnienie w Krajowym Systemie e-Faktur

Podmioty posiadające uprawnienie mogą dokonać uwierzytelnienia w Krajowym Systemie e-Faktur poprzez

 • kwalifikowany podpis elektroniczny
 • kwalifikowaną pieczęć elektroniczną
 • podpis zaufany
 • ciąg znaków alfanumerycznych wygenerowany przez KSeF (token)

Jak nadać uprawnienia w Krajowym Systemie e-Faktur

Nadawanie, dokonywanie zmian lub odbieranie uprawnień jest możliwe na dwa sposoby

 • elektronicznie – za pomocą oprogramowania interfejsowego (ksef.mf.gov.pl)
 • w formie papierowej – przez złożenie zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień ZAW-FA do właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Uprawnienia w Krajowym Systemie e-Faktur: jakie informacje przygotować

Uzyskanie uprawnień w ramach Krajowego Systemu e-Faktur wymaga podania konkretnych informacji

 • NIP przedsiębiorcy/podatnika
 • dane podmiotu/osoby fizycznej, którym jest nadawane, zmieniane lub odbierane uprawnienie
  • NIP lub PESEL
  • imię i nazwisko lub nazwa podmiotu
  • w przypadku osoby fizycznej data urodzenia
  • numer serii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej
  • unikalne dane identyfikujące kwalifikowany podpis elektroniczny uprawnionej osoby fizycznej, gdy podpis nie zawiera NIP i PESEL
 • rodzaj uprawnienia, które zostały opisane powyżej
 • informacje, czy podmiot lub osoba fizyczna, której nadawane jest uprawnienie jest przedstawicielem podatkowym

Uprawnienia są ważne zaraz po przetworzeniu dyspozycji w zgłoszeniu elektronicznym. Z kolei uprawnienia nadawane poprzez zawiadomienie ZAW-FA muszą zostać wprowadzone do systemu przez właściwy urząd skarbowy. Następnie zawiadomienie zostaje zweryfikowane i odpowiednio nadane.

Krajowy System e-Faktur pozostawia dla przedsiębiorcy wybór, czy chce samodzielnie nadawać uprawnienia wyznaczonym osobom fizycznym, także poza własną organizacją, czy decyduje się wskazać podmiot uprawniony do wystawiania lub otrzymywania faktur i umożliwiać dodatkowo pośrednie przekazywanie uprawnień. Zobacz jak działa pełna integracja inFakt i KSeF.

Zamów rozmowę z Księgowym inFaktu

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.
Patrycja Czarnota
Absolwentka finansów i rachunkowości. Z pasji do finansów i kontaktu z ludźmi na co dzień staram się być najlepszą księgową dla moich Klientów w inFakcie. Moim celem jest rozjaśnienie księgowych zagadnień dla nowych przedsiębiorców, którzy dzięki mojej pomocy i wsparciu mogą skupić się na rozwoju biznesu.