Co powinna zawierać umowa o współpracy z przeniesieniem praw autorskich?

Podpisanie umowy o współpracy (zwanej również ramową) nie jest powszechną praktyką. Może być jednak dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy, który nie chce albo nie może zatrudnić pracownika na umowę o pracę, ale decyduje się wynająć freelancera. Szczególnie, gdy korzystanie z jego usług ma mieć regularny charakter. Jakie kwestie powinna poruszać umowa o współpracy?

Co określa umowa o współpracy?

Korzystanie z usług freelancerów najczęściej kojarzy się ze spisaniem umowy zlecenia lub o dzieło. Jednak w przypadku, gdy relacje nie będą się ograniczać do pojedynczych zleceń można zdecydować się na zawarcie umowy o współpracy. W takim dokumencie określa się m.in.:

 • warunki współpracy,
 • prawa i obowiązki obu stron,
 • sposób rozliczenia wykonania zlecenia,
 • sposób i terminy rozliczeń,
 • kwotę wynagrodzenia.

To rozwiązanie o tyle wygodne, że nie wymaga każdorazowo podpisywania rozbudowanych umów. Konkretne wytyczne odnoszące się do danego dzieła lub zlecenia należy zamieścić już w zamówieniu.

Co istotne umowa o współpracy może zostać podpisana zarówno ze zleceniobiorcą, który jest osobą prywatną, jak i z freelancerem posiadającym własną działalność gospodarczą.

Jakie elementy powinna zawierać umowa o współpracy?

W myśl przepisów umowa o współpracy należy do tzw. umów nienazwanych. Co to oznacza? Otóż jej treść może zostać ustalona w zależności od potrzeb – w ramach kodeksu cywilnego. Pomimo takiego rozwiązania warto jednak zawrzeć w niej pewne elementy, m.in.:

 • określenie stron umowy – trzeba doprecyzować czy zleceniobiorcą jest osoba fizyczna, czy przedsiębiorca,
 • datę zawarcia umowy,
 • okresu trwania – na czas określony lub nieokreślony,
 • sposób rozwiązania lub wypowiedzenia,
 • rodzaj usługi do wykonania,
 • forma zamówień, czyli zlecania poszczególnych prac, dzieł itd. (np. drogą e-mailową),
 • przewidziana kwota wynagrodzenia, sposób rozliczeń (rachunek, faktura),
 • możliwość reklamacji zlecenia,
 • terminy dokonania reklamacji
 • odpowiedzialność za niewywiązywanie się stron z postanowień umowy.

W przypadku, gdy zlecenie wiąże się z przeniesieniem praw autorskich taką informację również można zamieścić w umowie o współpracy. Należy jednak pamiętać o innych ważnych kwestiach w tym temacie.

Co się wiążę z przeniesieniem praw autorskich?

Zdarza się, że w ramach współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a freelancerem powstaje konkretny utwór (tekst, zdjęcie, itp.). Wiąże się z tym kwestia przeniesienia praw autorskich. Należy jednak wiedzieć, że w myśl przepisów w umowie o współpracy mogą zostać uregulowane jedynie ogólne zasady dotyczące praw autorskich.

Wszelkie szczegółowe aspekty muszą być ustalane każdorazowo na osobnych dokumentach (np. w treści rachunku). Wynika to z faktu, że obowiązujące regulacje nie pozwalają na odgórne przeniesienie majątkowych praw autorskich dotyczących dużej liczby utworów lub takich które mają powstać w przyszłości.

Tutaj pewna uwaga. Zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% z tytułu przeniesienia praw autorskich możliwe jest tylko w przypadku, gdy zleceniobiorcą jest osoba prywatna. Co więcej wartość przedmiotu umowy musi przekraczać 200 zł.

uwaga
Praw autorskich nie można przenosić odgórnie do dużej liczby utworów, a także do utworów, które mają powstać w przyszłości. Kwestię praw autorskich trzeba doprecyzować w poszczególnych dokumentach, np. rachunkach.

Rozliczenie umowy o współpracy

To w jaki sposób przebiega rozliczenie umowy o współpracy zależy od tego z kim została podpisana. Jeśli zleceniobiorcą jest osoba prywatna to rozliczenie najczęściej przebiega na podstawie wystawionego przez niego rachunku, który zazwyczaj zawiera kwotę brutto w rozbiciu na podatek, składki ZUS i kwotę netto do wypłaty.

Wystawienie rachunku nie jest co prawda obowiązkiem freelancera, Warto jednak o niego poprosić, jako że ułatwia przedsiębiorcy rozliczenia. Pozwala bowiem łatwo ująć w kosztach wynagrodzenie dla zleceniobiorcy (o ile jest to możliwe). Dodatkowo nie wolno zapomnieć o odprowadzeniu za wykonawcę zaliczki na podatek dochodowy oraz składek ZUS (zazwyczaj w kontekście umowy zlecenie).

Z kolei, gdy zleceniobiorcą jest osoba prowadząca własną działalność gospodarczą to przeprowadzenie transakcji potwierdza faktura. Do zadań zleceniodawcy należy jedynie opłacanie kwoty widniejącej na fakturze. Wydatek związany z wynagrodzeniem ma prawo ująć w kosztach.

Pozostałe obowiązki, czyli obliczenie zaliczek na podatek dochodowy, składek ZUS oraz dokonanie rozliczeń z urzędem skarbowym leżą w gestii freelancera, który prowadzi firmę.

Nie wiesz jak rozliczyć umowę o współpracy? Zapytaj księgowych inFaktu

 • Dzwoń lub pisz do księgowych – kiedy tylko potrzebujesz
 • Otrzymuj regularnie przydatny newsletter
 • Testuj fakturowanie i księgowość online

Załóż konto!