Ulgi podatkowe w zeznaniu rocznym za 2019


5 sierpnia 2019 3 min. czytania

W 2020 roku zmienił się termin składania zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019. Obecnie można to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 roku dla każdego zeznania rocznego z wyłączeniem PIT-28, który należy złożyć w terminie od 15 lutego do 2 marca 2020 roku. Wraz ze zmianą terminu składania rozliczenia rocznego zmienił się nieco zakres możliwych do zastosowania ulg i odliczeń, z których możemy skorzystać. W ramach ulg podatkowych możemy dokonać dwóch rodzajów odliczeń – odliczenie od dochodu oraz odliczenie od podatku.

Odliczenia od podatku

Korzystając z możliwości odliczenia od podatku wskazanych ustawą o PIT ulg możemy znacząco obniżyć podatek do zapłaty z tytułu rozliczenia rocznego. Poniżej przedstawiam możliwe do odliczenia ulgi podatkowe:

Ulga prorodzinna, czyli zdecydowanie najpopularniejsza wśród podatników posiadających dzieci

Maksymalna wysokość odliczenia wynosi 1112,04 rocznie na jedno dziecko, w stosunku do którego podatnik w danym roku podatkowym wykonywał władze rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub decyzji zawartej ze starostą. Niestety, u ulgi nie skorzystamy, jeśli nie pozostawaliśmy przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, a nasze dochody przekraczają 56 000. Wyjątek od tej reguły stanowi podatnik samotnie wychowujący małoletnie dziecko, dla którego limit dochodów wynosi 112.000 zł, podobnie jak w przypadku podatnika pozostającego przez pełny rok w związku małżeńskim – tu jednak liczymy łącznie dochody podatnika i jego małżonka. Limit dochodów nie obowiązuje na 2 i każde kolejne dziecko, co więcej odliczenie na 3 dziecko wynosi już 2000,04 zł, a na czwarte i kolejne 2700 zł rocznie. Z ulgi na dzieci mogą skorzystać podatnicy spełniający powyższe wymogi, którzy rozliczają się na PIT-37 oraz PIT-36. Przedsiębiorcy opodatkowani  podatkiem liniowym, ryczałtem czy kartą podatkową nie mogą odliczyć ulgi prorodzinnej na formularzach PIT-28, PIT-36L oraz PIT-16A, jednak jeśli oprócz któregoś z wymienionych źródeł osiągają przychody opodatkowane według zasad ogólnych, to na PIT-37 lub PIT-36 mogą odliczyć ulgę na dzieci. W celu uzyskania ulgi należy wypełnić druk PIT/O, podając numer PESEL lub imię i nazwisko wraz z datą urodzenia dziecka.

Składki zdrowotne, zapłacone z danym roku podatkowym

Obliczony podatek do zapłaty można pomniejszyć o zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy ich wymiaru, czyli w części podlegającej odliczeniu. Odliczeniu nie podlega 1,25% podstawy wymiaru, czyli różnica pomiędzy 9% składki pobranej a 7,75% podlegającej odliczeniu. Z tego typu odliczenia mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych (PIT-36) oraz opodatkowani podatkiem liniowym (PIT-36L), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), jak i kartą podatkową (PIT-16A). Osoby pracujące na etacie lub w oparciu o umowy cywilnoprawne wykazują kwotę składek zdrowotnych podlegających odliczeniu na podstawie w PIT-11, przekazanym przez pracodawcę czy Zleceniodawcę.

Kalkulator

Podatek dochodowy za 2021 rok


100 zł 50 000 zł

100 zł 20 000 zł

%

Twój podatek za rok 2021 wyniesie
Zasady ogólne 8 496,00
Podatek liniowy 9 936,00
Ryczałt 14 256,00
Rozliczaj podatki w inFakcie za darmo

Ulga abolicyjna za pracę za granicą

Ulga dotyczy osób osiągających dochody za granicą i odliczana jest od podatku, zatem może ona spowodować nawet wyzerowanie podatku do zapłaty. Sama kwota odliczenia będzie równa temu, co zaoszczędzilibyśmy, gdyby w miejsce opodatkowania dochodów zagranicznych w Polsce, zastosować metodę wyłączenia z progresją, ulga dotyczy więc rozliczenia przy zastosowania metody proporcjonalnego odliczenia. Aby sprawdzić, która metoda ma zastosowanie do danego kraju, należy sięgnąć do zapisów zawartych w umowie międzynarodowej zawartej pomiędzy Polską a tym krajem.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu