Ulga sponsoringowa. Jak skorzystać z ulgi na CSR?

Adam Pietrzak

Ulga sponsoringowa to ulga podatkowa dla przedsiębiorców, którzy wspierają działalność społecznie użyteczną (CSR). Pozwala rozliczyć 150% kosztów poniesionych na działalność sportową, kulturalną lub wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Wśród ulg podatkowych wprowadzonych przepisami Polskiego Ładu znajduje się ulga sponsoringowa, nazywana też ulgą CSR. Skrót CSR to z angielskiego „Corporate Social Responsibility”, co oznacza społeczną odpowiedzialność biznesu.

Czym jest ulga sponsoringowa?

Jest to ulga podatkowa, z której skorzystać mogą przedsiębiorcy wspierający:   

  • działalność sportową, 
  • kulturalną, 
  • szkolnictwo wyższe i naukę. 

Dzięki uldze sponsoringowej firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 100% wydatków związanych np. ze sportem czy kulturą. Dodatkowo od podstawy opodatkowania może odliczyć 50% kosztów poniesionych na tę działalność.

box-icon

Ważne

Oznacza to, że wydając pieniądze na sport, kulturę, naukę czy szkolnictwo wyższe, przedsiębiorca zaliczy do kosztów aż 150% wydatków.

Ulga sponsoringowa w praktyce przykład

Pani Aleksandra prowadzi sklep rowerowy. W zamian za reklamę swojego sklepu postanowiła wesprzeć organizację zawodów rowerowych dla dzieci. Przekazała na ten cel 10 tys. zł. Pani Aleksandra tę kwotę w całości zaliczy do kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo połowę tej kwoty może odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach ulgi na CSR. Jeśli więc roczny dochód sklepu Pani Aleksandry wyniósł 100 tys. zł, to zakładając, że jej działalność gospodarcza jest opodatkowana 19-proc. podatkiem liniowym, zapłaci ona 19 tys. zł podatku. Jeśli jednak podstawę opodatkowania obniży o ulgę sponsoringową (50 proc. z 10 tys. zł, czyli 5 tys. zł), podatek wyniesie 18 050 zł. Będzie więc niższy o 950 zł.

Kto może skorzystać ulgi?

Ulga na CSR jest adresowana do przedsiębiorców, którzy:

  • są opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) na skali podatkowej (12% i 32%) lub podatkiem liniowym (19%);
  • są opodatkowani podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) i uzyskują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Jak rozliczyć ulgę CSR?

Rozliczenia ulgi CSR odbywa się na etapie składania deklaracji rocznej. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym firma poniosła koszty CSR. Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym:

  • z pozarolniczej działalności gospodarczej – (podatnicy PIT);
  • z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych (podatnicy CIT).

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.


Adam Pietrzak
Doradca podatkowy, numer wpisu: 14234. Księgowy inFaktu. Robię wszystko, aby klient wiedział, że po stronie doradcy podatkowego i księgowego ma osobę, która gra w nim w jednej drużynie. Zawsze powtarzam przedsiębiorcom: nie bójcie się pytać. Nie wstydźcie się, że czegoś nie wiecie, czy nie rozumiecie. Jestem od tego, by pomóc i wytłumaczyć.