Ulga na start i działalność bez rejestracji


4 lutego 2018 4 min. czytania

Ulga na start i działalność bez rejestracji to nowe przywileje z których już wkrótce będą mogli skorzystać przedsiębiorcy. Osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą będą mogły skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek społęcznych przez pierwsze pół roku, a najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli działać bez rejestracji i składek ZUS.

Sejm w dniu 26.01.2018 r. uchwalił ustawę Prawo przedsiębiorców, której głównym celem jest ułatwienie prowadzenia działalności. Ustawa ta daje przedsiębiorcom nowe przywileje m.in. tzw. ulgę na start a także możliwość nie rejestrowania działalności po spełnieniu zawartych w ustawie przesłanek.

Ulga na start

Ulga na start została określona w art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców i zgodnie z jego zapisem przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. 
Przedsiębiorca dzięki nowej ustawie zyska fakultatywne zwolnienie z opłacania składek przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Po tym okresie będzie zobowiązany do zgłoszenie się do ZUS i oczywiście będzie mógł przez następne 24 miesiące skorzystać z preferencyjnych składek, czyli tak jak obecnie będzie mógł opłacać tzw. mały ZUS.
Przedsiębiorca może również zrzec się tego prawa, poprzez zgłoszenie się do ubezpieczenia społecznego.
Przepisy mają wejść w życie z dniem 31 marca 2018 r. 
ulga na start

Działalność bez rejestracji 

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawa przedsiębiorców, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. …), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.
Oznacza to, że np. przy pracach drobnych czy też dorywczych osoba fizyczna nie będzie musiała dokonywać rejestracji  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz opłacać składek ZUS z tego tytułu, jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r. wartość przychodu miesięcznego nie będzie mogła przekroczyć 1050 zł.
Jeżeli przychód należny z tytułu takiej działalności tj. niezarejestrowanej przekroczy w danym miesiącu wysokość 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, to działalność ta stanie się działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości przychodu. W terminie 7 dni od tego dnia osoba wykonująca działalność gospodarczą musi złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Co ważne owe przepisy nie mają zastosowania do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej.
Przepisy mają wejść w życie 1 marca 2018 r. 
W mojej ocenie o ile ulga na start, czyli zwolnienie 6 miesięczne z opłacania składek ZUS to bardzo pozytywna zmiana, tak już działalność bez rejestracji może prowadzić do nadużyć. Uważam, że przepisy o braku rejestracji mogą spowodować poszerzenie szarej strefy z uwagi na to, że ciężkim do udowodnienia może być wartość osiąganego przychodu. Z całkowitą oceną należy oczywiście jeszcze poczekać.
Więcej informacji o zmianach przepisów, również tych planowanych, pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu