Ile razy można odliczyć internet w ramach ulgi? Jaka maksymalnie kwota jest do odliczenia?

Podatnik, który w danym roku podatkowym opłacał internet może odliczyć te wydatki od dochodu w zeznaniu rocznym. Jakie warunki należy spełnić i komu przysługuje ulga na internet przeczytacie w poniższym wpisie. Zapraszamy!

Ulga na internet – komu przysługuje?

Ulga na internet odliczana jest od dochodu i przysługuje podatnikowi w dwóch następujących po sobie latach podatkowych pod warunkiem, że wcześniej nie była ona rozliczana. Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na:

 • PIT-37 – rozliczenie podatku dochodowego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej,
 • PIT-36 – rozliczenie podatku dochodowego przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczające swoje dochody według zasad ogólnych (skali podatkowej),
 • PIT-28 – rozliczenie podatku dochodowego przez osoby rozliczające się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Od dochodu podatnik może odliczyć wydatki związane z użytkowaniem internetu niezależnie od miejsca, w którym z niego korzysta, np. wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet w miejscu zamieszkania (internet stacjonarny), w kawiarence internetowej lub bezprzewodowo za pomocą urządzeń mobilnych. Jeżeli dodatkowo na fakturze obok usługi internetowej kupowana jest ponadto inna usługa, np. telewizyjna to z dokumentu jasno musi wynikać kwota wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet.

Ulga na internet nie przysługuje na wydatki poniesione z tytułu instalacji, modernizacji lub rozbudowy sieci internet oraz serwis techniczny.

WAŻNE:

Podatnicy rozliczający swoje dochody na zasadach ogólnych mogą skorzystać z ulgi na internet pod warunkiem, że wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet nie były wcześniej rozliczane w kosztach prowadzonej działalności.

Warunki skorzystania z ulgi

Tak jak zostało to już wspomniane powyżej z ulgi na internet można skorzystać w dwóch następujących po sobie latach podatkowych pod warunkiem, że wcześniej nie korzystało się z tego odliczenia.

W rozliczeniu rocznym za rok 2023 z ulgi na internet mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 • pierwszy raz będą rozliczać ulgę na internet w zeznaniu rocznym, lub
 • pierwszy raz z rozliczenia tej ulgi skorzystali w rozliczeniu rocznym składanym za rok 2022.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik może obniżyć swój dochód do opodatkowania poprzez uwzględnienie faktycznie poniesionych wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet w wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Ulga na internet - rozliczenie w zeznaniu rocznym

Właściwe udokumentowanie poniesionego wydatku

Podatnik chcąc rozliczyć ulgę na internet musi pamiętać o właściwym udokumentowaniu poniesionego wydatku. Organy podatkowe w jasny sposób nie precyzują rodzaju dokumentu, jednak najbezpieczniejszym dowodem będzie z pewnością faktura.

Dokument taki powinien zawierać w szczególności:

 • dane identyfikacyjne odbiorcy usługi,
 • dane sprzedającego (dane dostawcy usług internetowych),
 • rodzaj zakupionej usługi,
 • kwotę zapłaty,
 • potwierdzenie poniesienia wydatku (faktury, rachunki, dowody wpłaty, potwierdzenia zapłaty).

W sytuacji, gdy umowa dostępu do sieci Internet została zawarta przez kilka osób, to każda z tych osób może skorzystać z tej ulgi w ramach odrębnego limitu pod warunkiem, że osoba ta posiada dokument potwierdzający poniesiony wydatek.

Ulga na internet w zeznaniu rocznym

Z ulgi na internet mogą skorzystać podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego na formularzu PIT-37, PIT-36 lub PIT-28. Do każdego dokumentu podatnik składa wówczas załącznik PIT/O, na którym wykazuje odliczenia od dochodu/przychodu.

Rozliczenia ulgi dokonujemy w części B formularza PIT/O w polach nr 25 (rozliczenie przez podatnika) lub 26 (rozliczenie przez małżonka w przypadku wspólnego rozliczania się małżonków).

Małżonkowie rozliczający się wspólnie również mają możliwość skorzystania z ulgi na internet pod warunkiem, że istnieje między nimi wspólność majątkowa. Jeżeli do tej pory w rozliczeniu rocznym ulgę na internet odliczał jeden z małżonków, to drugi z małżonków również ma taką możliwość. Warto jednak pamiętać o tym, że na fakturze muszą wówczas znajdować się również dane drugiego małżonka, który chce skorzystać z rozliczenia ulgi.

Przewodnik po ulgach – darmowy eBook inFaktu

W związku z rozliczeniem PIT stworzyliśmy eBooka, który w prosty sposób tłumaczy wszystkie ulgi oraz jak je zastosować. Znajdziesz w nim wiele porad i odpowiedzi:


Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
 • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.