Ułatwiliśmy księgowanie faktur za usługi hotelowe i gastronomiczne!

W grudniu bieżącego roku w aplikacji inFakt znacznie uproszczono sposób księgowania faktur za usługi hotelowe i gastronomiczne. Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami!

Księgowanie faktur za usługi hotelowe i gastronomiczne – zasady

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem: nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Oznacza to, że przedsiębiorca otrzymaną fakturę za usługi hotelowe i gastronomiczne księguje w KPiR w kwocie brutto z faktury, ponieważ zgodnie z powyższym przepisem podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Znaleziona faktura – czy można odliczyć z niej VAT_

Jak było do tej pory?

Do grudnia 2018 roku przedsiębiorca chcąc zaksięgować fakturę za usługi hotelowe lub gastronomiczne wprowadzał w programie koszt w wartości brutto z faktury, wybierając stawkę VAT „np” (nie podlega opodatkowaniu). W ten sposób do kolumny 13 KPiR księgowana była wartość brutto z faktury, a transakcja nie była ujmowana w rejestrze zakupu VAT.

Poniżej przedstawione zostały widoki księgowania usług hotelowych i gastronomicznych do momentu wprowadzenia zmiany.

Księgowanie usług hotelowych przed wprowadzeniu zmian

Księgowanie usług gastronomicznych przed wprowadzeniu zmian

Jak księgujemy teraz?

W aplikacji inFakt postanowiliśmy uprościć przedsiębiorcom księgowanie faktur za usługi hotelowe i gastronomiczne, w taki sposób aby nie musieli pamiętać o zmianie stawki VAT. Dzięki czemu wartość brutto z danej transakcji zostanie ujęta w kolumnie 13 KPiR, natomiast podatek VAT nie zostanie odliczony.

Od teraz przedsiębiorca wprowadzając fakturę za usługi hotelowe lub gastronomiczne przechodzi do zakładki Koszty, następnie wybiera odpowiednią kategorię: Hotel lub Usługi gastronomiczne i uzupełnia pozostałe dane z faktury łącznie z wpisaniem stawki VAT widocznej na fakturze, np. 8%. Faktura tak wprowadzona automatycznie nie zostanie uwzględniona w rejestrze zakupu VAT, natomiast koszt w wartości brutto zostanie zaksięgowany w kolumnie 13 KPiR.

Poniżej przedstawione zostały widoki księgowania usługi hotelowej i gastronomicznej po wprowadzeniu zmian.

Księgowanie usług hotelowych po wprowadzeniu zmian

Księgowanie usług gastronomicznych po wprowadzeniu zmian

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.