Co kryje się pod skrótem UBD? Dla kogo UBD ma znaczenie? Kiedy możemy zastosować UBD? Wszelkie informacje zamieszczamy w tym artykule.

UBD

UBD

UBD to uniwersalna bramka dokumentów. Jest to nowy kanał komunikacji elektronicznej dla płatników uruchomiony od 1 stycznia 2015 r., który ma ułatwić i usprawnić składanie deklaracji drogą elektroniczną.  

Narzędzie to umożliwia złożenie w ramach jednego dokumentu i jednej transmisji danych do 20 000 PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki.

Jak podkreśla Resort Finansów w praktyce UBD oznacza to, iż wprowadzony został dokument wielopozycyjny, umożliwiający płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotom niepełniącym funkcji płatnika w tym podatku, wysyłanie urzędowi skarbowemu zbiorczej informacji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej jednym podpisem elektronicznym.

Zbiorcze deklaracje

W celu przesyłania dokumentów za pośrednictwem bramki UBD wprowadzone zostały nowe schematy informacji zbiorczych PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji zbiorczej PIT-40 oznaczone odpowiednio: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z.

Korekty

Schematy dokumentów zbiorczych nie przewidują składania korekt. Korekty powinny być składane jako pojedyncze dokumenty (PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40) za pośrednictwem dotychczasowej bramki e-Deklaracje.

Podpisywanie deklaracji i oświadczeń

Od 1 stycznia 2015 r. płatnicy zaliczek na podatek dochodowy będący osobami fizycznymi mają możliwość podpisania wysyłanych dokumentów zbiorczych (PIT-11Z, PIT-8CZ,  PIT-40Z) i pojedynczych (PIT-11, PIT-8C, PIT-40) danymi autoryzującymi.

Dane autoryzacyjne

Ministerstwo Finansów przypomina, że w przypadku dokumentów podpisywanych danymi autoryzującymi składanych w 2018 roku należy w sekcji DANE AUTORYZUJĄCE wpisać kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok 2016. Jako kwotę przychodu za rok 2016 należy rozumieć, w przypadku:

 • PIT-28 (19) – poz. 45,
 • PIT-36 (23) poz. 90 albo poz. 141 jeżeli w zeznaniu za 2016 rok podatnik występował jako małżonek,
 • PIT-36L (11) – poz. 13 lub poz. 18,
 • PIT-37 (23) – poz. 64 albo poz. 95 jeżeli w zeznaniu za 2016 rok podatnik występował jako małżonek,
 • PIT-38 (11) – poz. 24,
 • PIT-39 (7) – poz. 20,
 • PIT-40 (22) – poz. 57,
 • PIT-40A (18) – poz. 38.

Wersję złożonego zeznania lub rocznego obliczenia podatku można odnaleźć w dolnej części każdej strony formularza – jest umieszczony w nawiasie obok rodzaju formularza.

W przypadku kiedy podatnik za rok 2016 nie składał żadnego z zeznań lub rozliczeń w polu kwota przychodu za rok 2016 należy wpisać wartość „0″.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu