Tworzenie dokumentów rozliczeniowych w programie płatnik


12 kwietnia 2018 2 min. czytania

Każdy płatnik składek zatrudniający pracowników ma obowiązek co miesiąc składać komplet dokumentów rozliczeniowych.

Co się składa na komplet dokumentów rozliczeniowych ?

Komplet dokumentów rozliczeniowych składa się z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wraz z  imiennymi raportami miesięcznymi :

  • ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
  • ZUS RZA – imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenia zdrowotne,
  • ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.

Jeżeli rozliczamy składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, składamy tylko deklarację rozliczeniową ZUS DRA.

Jak tworzyć dokumenty rozliczeniowe w programie płatnik ?

Aby stworzyć komplet dokumentów rozliczeniowych w programie płatnik należy w menu dokumenty → dokumenty wprowadzone → wybrać dokumenty rozliczeniowe i kolejno właściwe raporty

1

Na każdym raporcie oznaczamy identyfikator raportu zgodny z okresem za jaki wypełniamy dokumenty.

W  raporcie ZUS RCA wykazujemy osoby ubezpieczone, podstawy oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Tworzymy nowy raport → dodajemy z listy ubezpieczonych tych, za których należy złożyć dokumenty

2

następnie uzupełniamy kod tytułu ubezpieczenia, wymiar czasu pracy oraz podstawy

4

po naniesieniu danych klikamy → wylicz →weryfikuj →zapisz i zamknij

ZUS RZA wypełniamy jako płatnik składek za osoby podlegające wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Tutaj analogicznie jak na RCA dodajemy osoby, za które należy złożyć raport. Uzupełniamy kod tytułu ubezpieczenia, wymiar czasu pracy i podstawę, wyliczamy, weryfikujemy oraz zapisujemy dokument.

Dokument ZUS RSA służy do wykazania wysokości wypłaconych świadczeń oraz do wykazania przerw w opłacaniu składek za osoby ubezpieczone.

Tutaj uzupełniamy kod tytułu ubezpieczenia, kod tytuły świadczenia przerwy, okres przerwy od do, liczba dni zasiłkowych/wypłat, kwota

5

Analogicznie po wypełnieniu weryfikujemy i zapisujemy dokument.

Pozostało nam utworzyć ZUS DRA. Po uzupełnieniu identyfikatora dokumentu, zgodnego z identyfikatorem utworzonych wcześniej imiennych raportów, klikamy →wylicz →weryfikuj →zapisz i zamknij. Dokument pobrał dane z raportów, dzięki czemu nie musimy samodzielnie uzupełniać kwot składek ani sumować kwot do zapłaty.

Po poprawnym utworzeniu kompletu dokumentów należy utworzyć zestaw do wysyłki.

Z menu zestawy wybieramy →zestawy wprowadzone → nowy zestaw. Nazwą zestawu może być przykładowo okres za jaki sporządzamy dokumenty. Po utworzeniu zestawu klikamy → wyślij. Wysłany zestaw pojawi nam się w zakładce → zestawy wysłane.

Komplet dokumentów rozliczeniowych należy przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie do 15-go dnia kolejnego miesiąca, za który dokumenty przekazujemy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu