Jak dodać nowego płatnika w programie Płatnik ?


24 marca 2018 2 min. czytania

Program płatnik służy do elektronicznej wysyłki dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W dzisiejszym artykule przedstawię jak rozpocząć pracę z programem płatnik. Opiszę kim jest płatnik oraz jak dodać nowego płatnika w programie płatnik.

Kto jest płatnikiem ?

W prawie ubezpieczeń społecznych płatnikiem jest każdy, kto jest zobligowany z tytułu podlegania pod ubezpieczenia do naliczenia należnych składek oraz ich zapłacenia do ZUS. Płatnikiem zatem jest m.in. osoba ubezpieczona, osoby prowadzące działalność gospodarczą, pracodawca, spółki, zakład ubezpieczeń społecznych, Powiatowy Urząd Pracy oraz inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. Płatnik składek ma obowiązek zgłoszenia do ZUS na odpowiednim formularzu ZUS ZFA, ZUS ZPA – zgłoszenia płatnika składek. 

Jak dodać nowego płatnika w programie ?

Rozpoczęcie pracy w programie zaczynamy od dodania do rejestru płatników nowego płatnika. Aby to zrobić należy w programie założyć konto nowego płatnika poprzez kreator.

W tym celu klikamy →Płatnik → rejestr płatników →nowy.

tworzenienowego płatnika

Następnie uzupełniamy symbol płatnika np. Imię i nazwisko oraz zaznaczamy czy płatnik jest osobą fizyczną lub prawną i przechodzimy dalej.

symbol płatnika

Kolejnym krokiem jest zaznaczenie manualnego wprowadzenia danych oraz przejścia dalej.

maualne wprowadzanie danych

Pojawi się komunikat, że płatnik został pomyślnie dodany.

Kolejno otwiera się okno kartoteki płatnika, gdzie uzupełniamy dane takie jak : imię i nazwisko, nip, pesel, regon oraz adresy.

uzupełnienie danych (1)

Po poprawnym uzupełnieniu klikamy →weryfikuj → zapisz i zamknij.

W utworzonym koncie płatnika możemy teraz dokonywać zgłoszeń ubezpieczonych oraz przesyłać dokumenty rozliczeniowe do zus.

Należy pamiętać, iż płatnik ma obowiązek przekazania dokumentów zgłoszeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni. Jeśli chodzi zaś o dokumenty rozliczeniowe to należy ich komplet (raport DRA oraz imienne raporty miesięczne ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA)  złożyć do :

• 5-go dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,

• 10-go dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,

• 15-go dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu