Jak duży musi być spadek przychodów, żeby dostać subwencję z PFR i jak o nią wnioskować?

Wniosek o subwencję PFR w ramach Tarczy Finansowej złożysz logując się do swojego konta firmowego.

Proces składania wniosku wygląda analogicznie w każdym banku. Na potrzeby instrukcji, wniosek o subwencję wypełnimy korzystając z wniosku dostępnego w Santander Bank. Sprawdź, gdzie znaleźć wniosek w Twoim banku.

 1. Zaloguj się do swojej bankowości internetowej.
 2. Przejdź do zakładki Twoje sprawy.
 3. W kafelku Tarcza Finansowa PFR kliknij Złóż wniosek o subwencję finansową w związku z koronawirusem (COVID-19).
 4. Kliknij czerwoną ikonkę Formularz – wyślij wniosek online.

Dane podstawowe

 1. Dane Twojej firmy będą automatycznie uzupełnione.
 2. Podaj kod PKD swojej działalności.
  • Jeśli nie znasz swojego kodu, przejdź na stronę CEIDG, wyszukaj swoją działalność, a następnie sprawdź przypisany kod PKD.
 3. Zaznacz odpowiednią kategorię przedsiębiorcy.
  • Mikroprzedsiębiorca, jeśli na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniałeś nie więcej niż 9 osób (bez właściciela), a Twój roczny obrót w 2019 r. nie przekroczył 2 mln euro
  • Mały lub średni przedsiębiorca, jeśli na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniałeś więcej niż 9 osób, a mniej niż 249 oraz Twój roczny obrot nie przekracza 50 mln euro.
  • W tym polu do pracowników zaliczamy wyłącznie osoby na umowie o pracę, bez osób na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
 4. Kliknij Dalej.

Informacje o firmie

 1. Liczba pracowników (na koniec poprzedniego miesiąca).
  • W tym polu do pracowników możemy zaliczyć zarówno osoby na umowie o pracę, jak i osoby na umowach cywilnoprawnych, za które opłacamy składki społeczne.
  • Jeśli liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty nie jest liczbą całkowitą – zaokrąglamy ją w górę. Oznacza to, że liczbę 2,1 zaokrąglamy do 3.
  • Stan zatrudnienia dotyczy ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Wypełniając wniosek w maju, patrzymy na dzień 30 kwietnia.
 2. Dokonaj wyboru. Liczbę pracowników należy porównać z dniem 31 grudnia 2019 r. lub z analogicznym do miesiąca złożenia wnioku, ostatnim dniem miesiąca w 2019 r. (wypełniając wniosek w maju będzie to 31 maja 2019 r.).
  • Jeśli chcesz porównać zatrudnienie do 31 grudnia 2019 r. – nie zaznaczaj pola z oświadczeniem.
  • Jeśli chcesz porównać zatrudnienie do ostatniego dnia miesiąca analogicznego w 2019 r. – zaznacz pole z oświadczeniem.
 3. Wpisz stan poprzedniego zatrudnienia.
  • Jeśli zaznaczyłeś pole z oświadczeniem – wpisz stan na ostatni dzień miesiąca analogicznego do miesiąca składania wniosku w 2019 r. (wypełniając wniosek w maju będzie to 31 maja 2019 r.)
  • Jeśli nie zaznaczyłeś pola z oświadczeniem – wpisz stan na dzień 31 grudnia 2019 r.
  • Tak jak poprzednio, możesz uwzględnić zarówno osoby na umowie o pracę, jak i osoby na umowach cywilnoprawnych, za które opłacasz składki społeczne. Liczbę zaokrąglamy w górę, np. przy stanie zatrudnienia 4,05 – wpisujemy 5.
  • Porównanie zatrudnienia ma wpływ na maksymalną kwotę subwencji. Jeśli stan zatrudnienia na 31 grudnia 2019 r. lub z ostatniego dnia miesiąca analogicznego w 2019 r. będzie niższy niż obecnie – obowiązywać będzie niższa wartość.
 4. Wpisz swoją wysokość przychodów ze sprzedaży za 2019 r.
 5. Zaznacz wszystkie zgody i oświadczenia.
 6. Kliknij Dalej.

Spadek obrotu

 1. Wybierz pierwszy miesiąc w 2020 r., w którym chcesz wykazać spadek obrotów.
  • Spadek obrotu nie może być mniejszy niż 25%.
  • Pierwszym możliwym miesiącem do wyboru w 2020 r. jest marzec.
 2. Wpisz swój obrót netto (suma faktur sprzedażowych netto) za wybrany wcześniej miesiąc.
 3. Dokonaj wyboru. Spadek obrotów możesz porównać do miesiąca poprzedniego w 2020 r. lub do analogicznego miesiąca w 2019 r.
 4. Jeśli:
  • chcesz porównać spadek obrotu z analogicznym miesiącem w 2019 r. – zaznacz pole z oświadczeniem
  • chcesz porównać spadek obrotu z miesiącem poprzednim w 2020 r. – pozostaw pole z oświadczeniem puste
 5. Wpisz swój obrót netto w wybranym wcześniej miesiącem porównawczym.
 6. Oznacz swoją rezydencję podatkową. Kliknij Tak, jeśli Twoja działalność jest zarejestrowana w Polsce.
 7. Kliknij Dalej

Wysokość subwencji

 1. Procent spadku obrotu i maksymalna wysokość subwencji zostaną wyliczone na podstawie podanych danych.
 2. Wpisz o wnioskowaną wysokość subwencji. Możesz wpisać dowolną kwotę nieprzekraczającą maksymalnej kwoty.
 3. Wypełnij informacje dodatkowe (Nie wpływają one na ocenę wniosku).
  • Liczbę pracowników, których miejsca pracy uchroni subwencja.
  • Procent strat, które pokryje subwencja.
 4. Zaznacz wszystkie zgody i oświadczenia.
 5. Jeśli nie prowadzisz działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury – zaznacz nie.
 6. Jeśli nie prowadzisz działalności w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych zgodnie z I załącznikiem do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – zaznacz nie.
 7. Kliknij Dalej.

Podsumowanie

 1. Sprawdź poprawność danych. Możesz również pobrać umowę subwencji.
 2. Kliknij Wyślij wniosek.

Masz pytanie? Sprawdź naszą stronę, na której znajdziesz Pytania i odpowiedzi o Tarczy Finansowej PFR.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu